Μετά τις πρόσφατες ανακοινώσεις για εκπόνηση δράσεων με σκοπό την ανάδειξη του ρόλου των γυναικών στην ιδιωτική ασφάλιση, η επιτροπή ΣΕΜΑ – HIBA WOMEN , διοργάνωσε cocktail με την ένθερμη συμμετοχή γυναικών Μεσίτες Ασφαλίσεων εκπροσωπώντας τις επιχειρήσεις τους.

Σε πολύ ευχάριστο κλίμα κατατέθηκαν ενδιαφέρουσες απόψεις και εκφράστηκαν προβληματισμοί για θεσμικά θέματα, όπως η αναμόρφωση της νομοθεσίας, η ανάγκη πιστοποιημένης εκπαίδευσης και επαναπροσδιορισμού του ρόλου του Μεσίτη Ασφαλίσεων στην εσωτερική Αγορά, στο επιχειρηματικό και Ακαδημαϊκό περιβάλλον.

Συζητήθηκαν και επιμέρους ζητήματα του κλάδου, όπως η επικαιροποίηση του κώδικα δεοντολογίας σε ένα πλαίσιο στενότερης συνεργασίας και υποστήριξης.

Οι συμμετέχουσες εξέφρασαν την επιθυμία να ενταχθούν στις ομάδες εργασίας και να εργαστούν για την υλοποίηση των πρωτοβουλιών και επέλεξαν ομοφώνως την κυρία Ευγενία Καφφετζή ως κεντρική συντονίστρια των δράσεων της Ομάδας των Γυναικών Μεσιτών μελών του ΣΕΜΑ.