Σεμινάρια

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΒΑΣΙΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

2022-08-22T08:52:30+00:00August 22nd, 2022|Σεμινάρια|

Σε περιβάλλον σύγχρονης ψηφιακής εκπαίδευσης, webinar, ή φυσικής τάξης, κατά την επιλογή σας. [...]

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΒΑΣΙΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

2022-07-26T09:19:21+00:00July 26th, 2022|Σεμινάρια|

Σε περιβάλλον σύγχρονης ψηφιακής εκπαίδευσης, webinar, ή φυσικής τάξης, κατά την επιλογή σας. [...]

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΩΝ, ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ και ΔΟΜΗΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ μέσω ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

2022-07-26T09:16:52+00:00July 26th, 2022|Σεμινάρια|

Σε περιβάλλον webinar και, εάν οι συνθήκες επιτρέπουν, σε περιβάλλον φυσικής τάξης. Τρίτη [...]

Επικοινωνία

Θησέως 104, 176 76 Καλλιθέα

Phone: +30 210 7792171

Fax: +30 210 7717180

Web: Broker's Time