Σεμινάρια

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ Certificate of Specialization in Financial and Insurance Advice, ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ EFICERT SQF 3 EUROPEAN INSURANCE INTERMEDIARY, Υπό την αιγίδα της EFICERT και σε επιστημονική συνεργασία με το Ινστιτούτο Χρηματοοικονομικού Αλφαβητισμού

Σε […]

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ EFICERT SQF 4 EUROPEAN CERTIFIED FINANCIAL ADVISER ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ FINANCIAL PLANNING, FINANCIAL RISK MANAGEMENT ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ σε επιστημονική συνεργασία με το Εργαστήριο Περιφερειακής Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Πειραιώς, υπό την πιστοποιητική αιγίδα της EFICERT

Σε […]