Σεμινάρια

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΙΛΙΚΟΥ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ_13 & 15/1/2020

Περιγραφή και Θεματολογία

Το νέο αυτό Εκπαιδευτικό Σεμινάριο του Ελληνικού Ινστιτούτου Ασφαλιστικών Σπουδών, παρουσιάζει λεπτομερώς και αναλύει τις συνιστώσες του ελληνικού συστήματος Φιλικού Διακανονισμού, κατά τα μέρη του που αφορούν στο θεσμικό πλαίσιο και το νομικό […]

2020-01-15T10:41:08+00:00Δεκέμβριος 19th, 2019|Σεμινάρια|

Εκπαιδευτικό Σεμινάριο ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΈΡΓΩΝ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ_14 & 16/1/2020

Περιγραφή και Θεματολογία

Το Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Ασφαλίσεων Τεχνικών Κινδύνων, Κατασκευαστικών Έργων και Ευθύνης Εργοληπτώνδιάρκειας οκτώ (8) εκπαιδευτικών ωρών,  αναδεικνύει τις διαφορετικές κατηγορίες τεχνικών κινδύνων και ευθύνης εργοληπτών, τις μελετά ενδελεχώς και παρουσιάζει εμπεριστατωμένα το σύγχρονο πλαίσιο […]

2020-01-15T10:39:11+00:00Δεκέμβριος 18th, 2019|Σεμινάρια|

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΣ_20 & 22/1/2020

Περιγραφή και Θεματολογία
Η Χώρα μας αποτελεί σημαντικό «κόμβο» διεθνούς εμπορίου και διηπειρωτικών μεταφορών, αφού η γεωστρατηγική της θέση είναι εξαιρετική και συνδέεται με την Ευρώπη, την Ασία και την Αφρική, ενώ οι καλές υποδομές της, […]

2020-01-15T10:37:43+00:00Δεκέμβριος 17th, 2019|Μη κατηγοριοποιημένο, Σεμινάρια|

ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΑΝΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ E-LEARNING

Τα νέα Προγράμματα Επανεκπαίδευσης και Επαναπιστοποίησης Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών του Ελληνικού Ινστιτούτου Ασφαλιστικών Σπουδών, όπως ακολουθούν, διευκολύνουν τους Ασφαλιστικούς Διαμεσολαβητές μας, αλλά και διοικητικά Στελέχη ασφαλιστικών επιχειρήσεων, που έχουν υποχρεώσεις Επανεκπαίδευσης και Επαναπιστοποίησής τους να ολοκληρώσουν […]

2019-11-27T14:15:11+00:00Νοέμβριος 19th, 2019|Σεμινάρια|

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΚΕΡΔΩΝ_19 & 21/11/2019

Περιγραφή και Θεματολογία

Το σημαντικό αυτό Εκπαιδευτικό Σεμινάριο του Ελληνικού Ινστιτούτου Ασφαλιστικών Σπουδών αναλύει, προς όφελος του εκπαιδευτικού του κοινού και ευρύτερα των ενδιαφερομένων στελεχών της αγοράς μας, το καίριο θέμα των Ασφαλίσεων Διακοπής Εργασιών Επιχειρήσεων […]

2020-01-15T10:36:10+00:00Νοέμβριος 17th, 2019|Σεμινάρια|

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ_EIAS CERTIFIED SPECIALIST in ENVIRONMENTAL RISK AND LIABILITY INSURANCE_έναρξη 26/11/2019

Περιγραφή και Θεματολογία:

H Αστική Περιβαλλοντική Ευθύνη αποτελεί ανερχόμενο τομέα άσκησης ασφαλιστικής δραστηριότητας, τόσο στη Χώρα μας όσο και στην Ευρώπη, αλλά και ευρύτερα διεθνώς. Αυτό, ιδιαιτέρως μετά την εναρμόνιση του Ελληνικού Δικαίου με την Ευρωπαϊκή […]

2019-11-27T14:14:19+00:00Νοέμβριος 16th, 2019|Σεμινάρια|

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΩΝ_2 & 4/12/2019

Περιγραφή και Θεματολογία

Οι βιοτεχνίες και οι μονάδες λιανικού εμπορίου αποτελούν τον «κορμό» της οικονομίας της χώρας μας. Είναι πολυάριθμες και προσφέρουν σημαντική ασφαλιστέα «ύλη». Τα περιουσιακά τους στοιχεία, ο μηχανολογικός και τεχνολογικός εξοπλισμός τους, το […]

2019-11-27T14:11:51+00:00Νοέμβριος 15th, 2019|Σεμινάρια|

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ TIME MANAGEMENT_3 & 5/12/2019

Περιγραφή και Θεματολογία

Ο χρόνος μας και ο τρόπος διαχείρισής του, αποτελούν σημαντικούς παράγοντες, καθοριστικούς της απόδοσης της εργασίας μας, της αποτελεσματικότητάς της και επομένως, της προόδου και της επαγγελματικής μας εξέλιξης. Στην πραγματικότητα, συνιστούν πολύτιμο […]

2019-11-27T14:07:57+00:00Νοέμβριος 15th, 2019|Σεμινάρια|

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ_10 & 12/12/2019

Περιγραφή και Θεματολογία
Ο «κόσμος» των Επιχειρήσεων, μικρού, μεσαίου ή μεγάλου μεγέθους, εμπορικού ή βιομηχανικού χαρακτήρα, εισαγωγικού ή εξαγωγικού προσανατολισμού, εμπεριέχει πολλές πλευρές σημαντικού ασφαλιστικού ενδιαφέροντος. Οι εν λόγω πλευρές ασφαλιστικού ενδιαφέροντος μπορεί να είναι τυπικές […]

2019-11-27T14:04:30+00:00Νοέμβριος 15th, 2019|Σεμινάρια|

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ NLP, ΝΕΥΡΟΓΛΩΣΣΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ_18 & 20/11/2019

Περιγραφή και Θεματολογία

Στην ερώτηση τι είναι Νευρογλωσσικός Προγραμματισμός ή, κατά τον αγγλικό όρο NLP, συνήθως η απάντηση ξεκινά, επίσης, με ερώτηση, την εξής:

• Τι είναι αυτό που κάνουν κάποιοι άνθρωποι τόσο επιτυχημένα, ενώ άλλοι φαίνεται να μην μπορούν;
Ήταν […]

2019-11-27T14:02:50+00:00Νοέμβριος 14th, 2019|Σεμινάρια|