Το περιοδικό του ΣΕΜΑ πρωτοεκδόθηκε το 2001 με σκοπό την ενημέρωση της ασφαλιστικής αγοράς και την προβολή του θεσμού του Μεσίτη Ασφαλίσεων στη χώρα μας.

Το Broker’s Time είναι συνδρομητικό περιοδικό, κυκλοφορεί ταυτόχρονα σε ψηφιακή και έντυπη μορφή και απευθύνεται σε στελέχη ασφαλιστικών εταιριών, μεσίτες και πράκτορες ασφαλίσεων, συντονιστές καθώς και σε υψηλόβαθμα στελέχη δημοσίων και ιδιωτικών επιχειρήσεων.

Η ύλη του περιοδικού περιλαμβάνει ειδήσεις από την Ελληνική και παγκόσμια ασφαλιστική αγορά, άρθρα διακεκριμένων στελεχών του χώρου, τοποθετήσεις εξειδικευμένων νομικών συμβούλων, αναλογιστών, πραγματογνωμόνων, καθώς επίσης και απόψεις στελεχών επιχειρήσεων.

Στόχος της έκδοσης είναι να προσφέρει έγκυρη, ποιοτική και ιδιαίτερα χρήσιμη ενημέρωση σε θέματα που άπτονται άμεσα της ασφαλιστικής αγοράς, προβάλλοντας το θεσμό του Μεσίτη Ασφαλίσεων στη χώρα μας.

Πάνω απ΄όλα το Broker’s Time αποτελεί το σημαντικότερο βήμα επικοινωνίας των μελών του ΣΕΜΑ με την ελληνική αγορά.

Επισκεφθείτε το site του Broker’s Time, www.brokerstime.gr.