Η ασφαλιστική βιομηχανία δεν ήταν ποτέ πιο ανταγωνιστική, και οι αλλαγές επέρχονται με γρηγορότερους ρυθμούς από ποτέ.

Επομένως, ποιος καλύτερα θα μπορούσε να αναλάβει την πρόκληση να επισημάνει τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται και να σας καθοδηγήσει να αντιμετωπίσετε τα πιθανά εμπόδια που εμφανίζονται στον κλάδο, από τον Σ.Ε.Μ.Α., τη φωνή του κλάδου των Μεσιτών Ασφαλίσεων.

Αφιερώστε λίγο από το χρόνο σας για να ενημερωθείτε για τα δρώμενα του Συνδέσμου μας και τα θέματα που απασχολούν την ασφαλιστική βιομηχανία.

Ο Σύνδεσμος Ελλήνων Μεσιτών Ασφαλίσεων, ως ένα Επαγγελματικό Σωματείο, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, δίνει πάντα προτεραιότητα στην προστασία των επαγγελματικών εργασιών, στις ανάγκες και τις προσδοκίες των μελών του.

Το Δ.Σ. του Σ.Ε.Μ.Α. το οποίο αποτελείται από επιχειρηματίες που ασκούν το Επάγγελμα του Μεσίτη Ασφαλίσεων, διασφαλίζει τη λειτουργία του Συνδέσμου προς όφελος των μελών του. Παρακάτω σημειώνουμε μερικά από τα οφέλη της εγγραφής σας στον Σ.Ε.Μ.Α..

Εκπροσώπηση

 • Προωθεί τα θέματα του κλάδου προς την Πολιτεία και τους αρμόδιους φορείς και συμβάλλει με τη παρουσία του στην εύρυθμη λειτουργία της ασφαλιστικής αγοράς.
 • Αντιμετωπίζει και προωθεί όλα τα θέματα που απασχολούν τους Μεσίτες Ασφαλίσεων, μέσα στα πλαίσια της Ελληνικής Νομοθεσίας, αλλά και της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης.
 • Συνεργάζεται με τους αρμόδιους κρατικούς και ιδιωτικούς φορείς, που εποπτεύουν ή οπωσδήποτε συνδέονται, υπό οιαδήποτε ιδιότητα, με τη λειτουργία της ιδιωτικής ασφάλισης, τη σύναψη, διαμεσολάβηση ή και εκτέλεση ασφαλιστικών συμβάσεων.

Συμμετοχή

 • Συμμετέχει σε διεθνείς επαγγελματικές ενώσεις των Μεσιτών Ασφαλίσεων.
 • Συμμετέχει με ειδικά εξουσιοδοτημένους εκπροσώπους του, στα όργανα γνωμοδοτικής ή αποφασιστικής αρμοδιότητας και επιτροπές και άλλα διοικητικά ή διαιτητικά όργανα που προβλέπονται από τη κείμενη νομοθεσία.
 • Συμμετέχει ή / και διατυπώνει τη γνώμη του, είτε με δική του πρωτοβουλία, είτε καλούμενο γι’ αυτό, στις προκαταρκτικές εργασίες ή κατά την επεξεργασία σχεδίων νόμων, προεδρικών διαταγμάτων, υπουργικών αποφάσεων και γενικά κάθε κανονιστικού πλαισίου που πρόκειται να εφαρμοστεί και αφορά στην ιδιωτική ασφάλιση.

Προβολή

 • Προβάλλει με κάθε νόμιμο μέσο την ανάπτυξη του θεσμού του Μεσίτη Ασφαλίσεων ως διαμεσολαβούντα στην Ιδιωτική Ασφάλιση προσώπου (βλέπε καταστατικό, σκοποί του Σωματείου)
 • Προβάλλει τις εταιρίες μέλη του ΣΕΜΑ μέσω της ιστοσελίδας και του Broker’s Time

Πληροφόρηση

Παρέχει πληροφόρηση στα μέλη για θέματα που αφορούν το κλάδο, με εγκυκλίους, δελτία τύπου, μέσω της ιστοσελίδας καθώς και αρθρογραφήσεων στο Broker’s Time.

Συμμόρφωση

Παρέχει πληροφόρηση στα μέλη που αφορά στη συμμόρφωση σύμφωνα με τη νομοθεσία και τις ρυθμίσεις της Διεύθυνσης Εποπτείας της Τράπεζας της Ελλάδος.

Νομική / φορολογική υποστήριξη

Παρέχει διά του νομικού και φορολογικού συμβούλου, νομική και φορολογική υποστήριξη σε θέματα που θέτουν τα μέλη

Εκπαίδευση

Διοργανώνει σε συνεργασία με άλλους φορείς ημερίδες για την επιμόρφωση των μελών του

Συνέδρια

Διοργανώνει Συνέδρια στα οποία συμμετέχουν αξιόλογα στελέχη της ελληνικής αλλά και διεθνούς ασφαλιστικής αγοράς.

ΣΣΕ

Συνάπτει Συλλογική Σύμβαση Εργασίας των υπαλλήλων που απασχολούν οι επιχειρήσεις μεσιτών.

Εκπροσώπηση

 • Προωθεί τα θέματα του κλάδου προς την Πολιτεία και τους αρμόδιους φορείς και συμβάλλει με τη παρουσία του στην εύρυθμη λειτουργία της ασφαλιστικής αγοράς.
 • Αντιμετωπίζει και προωθεί όλα τα θέματα που απασχολούν τους Μεσίτες Ασφαλίσεων, μέσα στα πλαίσια της Ελληνικής Νομοθεσίας, αλλά και της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης.
 • Συνεργάζεται με τους αρμόδιους κρατικούς και ιδιωτικούς φορείς, που εποπτεύουν ή οπωσδήποτε συνδέονται, υπό οιαδήποτε ιδιότητα, με τη λειτουργία της ιδιωτικής ασφάλισης, τη σύναψη, διαμεσολάβηση ή και εκτέλεση ασφαλιστικών συμβάσεων.

Συμμετοχή

 • Συμμετέχει σε διεθνείς επαγγελματικές ενώσεις των Μεσιτών Ασφαλίσεων.
 • Συμμετέχει με ειδικά εξουσιοδοτημένους εκπροσώπους του, στα όργανα γνωμοδοτικής ή αποφασιστικής αρμοδιότητας και επιτροπές και άλλα διοικητικά ή διαιτητικά όργανα που προβλέπονται από τη κείμενη νομοθεσία.
 • Συμμετέχει ή / και διατυπώνει τη γνώμη του, είτε με δική του πρωτοβουλία, είτε καλούμενο γι’ αυτό, στις προκαταρκτικές εργασίες ή κατά την επεξεργασία σχεδίων νόμων, προεδρικών διαταγμάτων, υπουργικών αποφάσεων και γενικά κάθε κανονιστικού πλαισίου που πρόκειται να εφαρμοστεί και αφορά στην ιδιωτική ασφάλιση.

Προβολή

 • Προβάλλει με κάθε νόμιμο μέσο την ανάπτυξη του θεσμού του Μεσίτη Ασφαλίσεων ως διαμεσολαβούντα στην Ιδιωτική Ασφάλιση προσώπου (βλέπε καταστατικό, σκοποί του Σωματείου)
 • Προβάλλει τις εταιρίες μέλη του ΣΕΜΑ μέσω της ιστοσελίδας και του Broker’s Time

Πληροφόρηση

Παρέχει πληροφόρηση στα μέλη για θέματα που αφορούν το κλάδο, με εγκυκλίους, δελτία τύπου, μέσω της ιστοσελίδας καθώς και αρθρογραφήσεων στο Broker’s Time.

Συμμόρφωση

Παρέχει πληροφόρηση στα μέλη που αφορά στη συμμόρφωση σύμφωνα με τη νομοθεσία και τις ρυθμίσεις της Διεύθυνσης Εποπτείας της Τράπεζας της Ελλάδος.

Νομική / φορολογική υποστήριξη

Παρέχει διά του νομικού και φορολογικού συμβούλου, νομική και φορολογική υποστήριξη σε θέματα που θέτουν τα μέλη

Εκπαίδευση

Διοργανώνει σε συνεργασία με άλλους φορείς ημερίδες για την επιμόρφωση των μελών του

Συνέδρια

Διοργανώνει Συνέδρια στα οποία συμμετέχουν αξιόλογα στελέχη της ελληνικής αλλά και διεθνούς ασφαλιστικής αγοράς.

ΣΣΕ

Συνάπτει Συλλογική Σύμβαση Εργασίας των υπαλλήλων που απασχολούν οι επιχειρήσεις μεσιτών.

 1. Σύσταση 3 μελών.
 2. Βιογραφικό σημείωμα με επαρκή στοιχεία αξιολόγησης του υποψηφίου μέλους το οποίο κατατίθεται εμπιστευτικά (Οικονομικά – Στατιστικά).
 3. Αποδοχή των όρων του Καταστατικού του ΣΕΜΑ & υποχρέωση συμμετοχής στην αποστολή των Ετήσιων Στατιστικών Στοιχείων ΣΕΜΑ.
 4. Ελάχιστη προϋπηρεσία 1 χρόνο ως Μεσίτης Ασφαλίσεων ή 3 ως Ασφαλιστικός Διαμεσολαβητής.
 5. Ελάχιστη Παραγωγή 100.000 ευρώ.
 6. Δικαίωμα Ψήφου σύμφωνα με το καταστατικό στις εκλογές του ΣΕΜΑ εφόσον είναι οικονομικά ενήμερο (το νέο μέλος) & μετά την συμπλήρωση 1 χρόνου ως μέλος του ΣΕΜΑ (βάση του καταστατικού).
 7. Αιτήματα ένταξης που δεν συγκεντρώνουν τις απαιτούμενες προϋποθέσεις κατ’ εξαίρεση εξετάζονται.

Αίτηση νέου μέλους

Για την εγγραφή σας στον ΣΕΜΑ θα πρέπει να υποβάλετε στο Διοικητικό Συμβούλιο την σχετική αίτηση εγγραφής μέλους συμπληρωμένη, μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Μετά την έγκριση της αίτησής σας για την οποία θα σας σταλεί ενημερωτική επιστολή, καταβάλλετε το ποσό εγγραφής και συνδρομής σε έναν από τους παρακάτω λογαριασμούς του Συνδέσμου.

 1. ΕUROBANK 0026.0277.71.0101008381 / ΙΒΑΝ: GR6702602770000710101008381
 2. ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5126-063805-779 / ΙΒΑN: GR78 0172 1260 0051 2606 3805 779

Έχοντας ως γνώμονα την υποστήριξη των μελών του Συνδέσμου μας σε μία τόσο δύσκολη οικονομική εποχή, σας ενημερώνουμε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο, στη συνεδρίαση ν. 402 που πραγματοποιήθηκε στις 22 Ιουλίου 2015, αποφάσισε να μειωθεί στο 50% η ετήσια συνδρομή μέλους με αναδρομική ισχύ από την αρχή του 2015.

Επομένως η ετήσια συνδρομή μέλους του Σ.Ε.Μ.Α. από €700,00 θα είναι πλέον €350,00.

Ευελπιστούμε με την παραπάνω ενέργεια, εκτός της ουσιαστικής υποστήριξης των μελών μας που μας εμπιστεύονται και μας τιμούν με την συνδρομή τους που είναι ο κύριος μας στόχος, να υποδεχθούμε στην οικογένεια του Σ.Ε.Μ.Α. και άλλους ενεργούς μεσίτες ασφαλίσεων.

Η συστηματική αναβάθμιση των υπηρεσιών του Σ.Ε.Μ.Α. έχει βελτιώσει την εικόνα και την προσφορά του στον ασφαλιστικό κλάδο και έχει δημιουργήσει ένα σημαντικό φορέα ασφαλιστικής διαμεσολάβησης με δύναμη, επιρροή και συνεισφορά στα επιχειρηματικά δρώμενα.