Σε περιβάλλον σύγχρονης ψηφιακής εκπαίδευσης, webinar, ή φυσικής τάξης, κατά την επιλογή σας.
Δευτέρα και Τρίτη, 19 και 20 Σεπτεμβρίου 2022, 10:00 – 16:00 Ανακεφαλαίωση Τετάρτη, 21 Σεπτεμβρίου 2022, 12:00 – 16:00 (Θέματα SOS, Qs & As, Οδηγίες Επιτυχίας στις Εξετάσεις)
Το Ελληνικό Ινστιτούτο Ασφαλιστικών Σπουδών ανακοινώνει το Φροντιστηριακό Πρόγραμμα Προετοιμασίας Εξετάσεων Πιστοποίησης Επαγγελματικών Γνώσεων Επενδυτικών Προϊόντων Βασιζόμενων σε Ασφάλιση, προς τον σκοπό διευκόλυνσης των ενδιαφερομένων να αποκτήσουν το Πιστοποιητικό Επαγγελματικών Γνώσεων Επενδυτικών Προϊόντων Βασιζόμενων σε Ασφάλιση (προϊόντων Unit Linked), κατά τις προδιαγραφές της Τράπεζας της Ελλάδος, εν όψει των σχετικών εξετάσεων της Κυριακής, 25 Σεπτεμβρίου 2022, στην Αθήνα και της Κυριακής, 16 Οκτωβρίου στη Θεσσαλονίκη.

Αναλυτική Περιγραφή και Θεματολογία

Το Φροντιστηριακό Πρόγραμμα Προετοιμασίας Εξετάσεων Πιστοποίησης Επαγγελματικών Γνώσεων Επενδυτικών Προϊόντων Βασιζόμενων σε Ασφάλιση, διάρκειας είκοσι (20) εκπαιδευτικών ωρών, προσφέρει τη δυνατότητα στους ενδιαφερομένους να συμμετάσχουν στις Εξετάσεις Πιστοποίησης της Κυριακής, 25 Σεπτεμβρίου 2022, στην Αθήνα και της Κυριακής, 16 Οκτωβρίου στη Θεσσαλονίκη, να προετοιμασθούν επαρκώς, να εκπαιδευθούν πλήρως στα θεματικά αντικείμενα και στην ύλη των εξετάσεων, να συμμετάσχουν σε αντίστοιχα test προσομοίωσης, να εγκλιματισθούν στο πλαίσιο και τις απαιτήσεις των εξετάσεων και να πολλαπλασιάσουν, με τον τρόπο αυτό, τις πιθανότητες επιτυχίας τους και απόκτησης του Πιστοποιητικού Επαγγελματικών Γνώσεων Επενδυτικών Προϊόντων Βασιζόμενων σε Ασφάλιση, σε συμφωνία με τις προδιαγραφές της Τράπεζας της Ελλάδος.

Ειδικότερα, κατά τη διάρκεια του Φροντιστηριακού Προγράμματος, θα αναπτυχθεί λεπτομερώς η εξεταστέα ύλη, θα επισκοπηθούν και θα απαντηθούν τεκμηριωμένα οι ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής που τις συνθέτουν και θα συζητηθούν οι ενδεδειγμένες τεχνικές που συμβάλουν στην άριστη προετοιμασία των ενδιαφερομένων Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών να συμμετάσχουν στις εξετάσεις πιστοποίησής τους και να ανταποκριθούν επιτυχώς στις απαιτήσεις τους. Οι εκπαιδευτικές εισηγήσεις, οι εκπαιδευτικές σημειώσεις, τα test αυτοαξιολόγησης γνώσεων και οι «εικονικές» εξετάσεις σε περιβάλλον προσομοίωσης, όπως, απεριόριστα παρέχονται στην ψηφιακή πλατφόρμα του Ινστιτούτου (http://eias-elearning.gr) διασφαλίζουν άριστες δυνατότητες των συμμετεχόντων στο Φροντιστηριακό Πρόγραμμα να επιτύχουν υψηλές επιδόσεις και να διασφαλίσουν, έτσι, άριστες δυνατότητες απόκτησης του Πιστοποιητικού Επαγγελματικών Γνώσεων Επενδυτικών Προϊόντων Βασιζόμενων σε Ασφάλιση που απαιτείται, προς τον σκοπό διανομής των εν λόγω προϊόντων.

Σημειώνουμε ότι, το Φροντιστηριακό Πρόγραμμα προβλέπει, κατά την τελευταία εκπαιδευτική ημέρα του, διεξοδική ανακεφαλαίωση της εξεταστέας ύλης, συζήτηση θεμάτων SOS και ειδικές οδηγίες διαχείρισης των επικείμενων εξεταστικών απαιτήσεων.

Σε ποιους απευθύνεται

Το Φροντιστηριακό Πρόγραμμα απευθύνεται σε:

  • Ασφαλιστικούς Διαμεσολαβητές όλων των βαθμίδων (Ασφαλιστικούς Πράκτορες, Συντονιστές Ασφαλιστικών Πρακτόρων, Μεσίτες Ασφαλίσεων και Αντασφαλίσεων) που επιθυμούν να πιστοποιηθούν ώστε να αποκτήσουν δικαίωμα διανομής επενδυτικών προϊόντων βασιζόμενων σε ασφάλιση.
  • Στελέχη και υπάλληλους ασφαλιστικών επιχειρήσεων και εταιρειών ασφαλιστικής διαμεσολάβησης που επιθυμούν να πιστοποιηθούν ως προς τη διανομή επενδυτικών προϊόντων βασιζόμενων σε ασφάλιση.
  • Στελέχη τραπεζών και χρηματοοικονομικών εταιρειών που έχουν υποχρέωση ή ενδιαφέρον πιστοποίησής τους ως προς τη διανομή επενδυτικών προϊόντων βασιζόμενων σε ασφάλιση.

Σκοπός Φροντιστηριακού Προγράμματος

Κύριος σκοπός του Φροντιστηριακού Προγράμματος είναι η ενδελεχής παρουσίαση των θεματικών αντικειμένων και εξεταστικών πεδίων που αφορούν στα επενδυτικά προϊόντα βασιζόμενα σε ασφάλιση και, πρωτίστως, η άρτια προετοιμασία και εκπαιδευτική υποστήριξη των Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών, εν όψει των εξετάσεων Πιστοποίησης Επαγγελματικών Γνώσεων Επενδυτικών Προϊόντων Βασιζόμενων σε Ασφάλιση της Κυριακής, 25 Σεπτεμβρίου 2022, στην Αθήνα και της Κυριακής, 16 Οκτωβρίου στη Θεσσαλονίκη.

Εκπαιδευτικές Σημειώσεις   

Οι συμμετέχοντες στο Φροντιστηριακό Πρόγραμμα θα έχουν στη διάθεσή τους πλήρες set ηλεκτρονικών εκπαιδευτικών σημειώσεων, παρουσιάσεων power point, ασκήσεων κατανόησης και test αυτοαξιολόγησης γνώσεων, καθώς και πλαίσιο «εικονικών» εξετάσεών τους σε περιβάλλον προσομοίωσης, που διευκολύνουν την επιτυχή ανταπόκρισή τους στις εξετάσεις Πιστοποίησης. Επίσης, στους συμμετέχοντες θα δοθεί το βιβλίο του κου Κώστα Παπαϊωάννου, Εισηγητή του Φροντιστηριακού Προγράμματος, με τίτλο « ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗ, Πιστοποίηση Γ΄ της Τράπεζας της Ελλάδος στα Επενδυτικά Προϊόντα Βασιζόμενα σε Ασφάλιση (Unit Linked)», προς τον σκοπό της αρτιότερης εφικτής μελέτης της εξεταστέας θεματικής ύλης.

Εισηγητής Φροντιστηριακού Προγράμματος

Εισηγητής του Φροντιστηριακού Προγράμματος είναι ο κος Κώστας Παπαϊωάννου, Σύμβουλος Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης Ανθρωπίνων Πόρων, με υψηλή εξειδίκευση στους τομείς χρηματοοικονομικών προϊόντων, υπηρεσιών και Financial Planning. Ο κος Παπαϊωάννου έχει σπουδές Οικονομικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης, ενώ διαθέτει πολυετή και πολυσχιδή εργασιακή εμπειρία, ως διευθυντικό στέλεχος ασφαλιστικών επιχειρήσεων και τραπεζών της ελληνικής αγοράς, με εξειδίκευση στην εκπαίδευση ανθρώπινου δυναμικού. Είναι τακτικός εισηγητής του Ελληνικού Ινστιτούτου Ασφαλιστικών Σπουδών στις ενότητες χρηματοοικονομικής κατεύθυνσης του Εκπαιδευτικού του Προγράμματος, καθώς και άλλων εκπαιδευτικών φορέων, ενώ άρθρα του φιλοξενούνται σε κλαδικά περιοδικά και ιστοτόπους ασφαλιστικού και χρηματοοικονομικού ενδιαφέροντος.

Πληροφορίες

Επιπλέον πληροφορίες και λεπτομερέστερη ενημέρωση, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν  επικοινωνώντας με τις Υπηρεσίες του Ινστιτούτου (αρ. τηλ. 210 9219660 & 210 9219684, e-mail: eiasinfo@eias.grwww.eias.gr).

Κόστος Συμμετοχής

Εταιρείες – Μέλη ΕΙΑΣ

  • εξατομικευμένες συμμετοχές: €150
  • πολλαπλές συμμετοχές (άνω των τριών): €120 ανά συμμετοχή

Εταιρείες – μη Μέλη ΕΙΑΣ

  • εξατομικευμένες συμμετοχές: €180
  • πολλαπλές συμμετοχές (άνω των τριών): €150 ανά συμμετοχή

Μέλη ΕΙΑS ALUMNI SOCIETY

  • εξατομικευμένες συμμετοχές: 70

 Δυνατότητα Διεξαγωγής σε Ενδοεπιχειρησιακό Περιβάλλον

Το σεμινάριο μπορεί να διεξαχθεί και σε ενδοεπιχειρησιακό περιβάλλον ενδιαφερομένων Εταιρειών, αρκεί ο αριθμός των συμμετοχών να το επιτρέπει.

Αίτηση Συμμετοχής επισυνάπτεται ακολούθως