Δευτέρα και Τρίτη, 19 και 20 Σεπτεμβρίου, 10:00 – 16:00 και Τετάρτη, 21 Σεπτεμβρίου, 12:00 – 16:00

Οι εξετάσεις Πιστοποίησης Επαγγελματικών Γνώσεων Ασφαλιστικών Πρακτόρων και οι αντίστοιχες εξετάσεις Πιστοποίησης Επαγγελματικών Γνώσεων Επενδυτικών Προϊόντων Βασιζόμενων σε Ασφάλιση, είναι εξαιρετικά απαιτητικές και η επιτυχία των ενδιαφερομένων συναδέλφων Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών, νέων και εμπειρότερων, να συμμετάσχουν σε αυτές, προϋποθέτει συστηματική μελέτη της εξεταστέας ύλης και άρτια εκπαιδευτική προετοιμασία.

Σε αυτό το πλαίσιο και προς τον σκοπό της πληρέστερης εφικτής προετοιμασίας όσων συναδέλφων Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών σχεδιάζουν να συμμετάσχουν στις ως άνω εξετάσεις των μηνών Σεπτεμβρίου και Οκτωβρίου στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη αντιστοίχως, το Ελληνικό Ινστιτούτο Ασφαλιστικών Σπουδών ανακοινώνει τα ακόλουθα Φροντιστηριακά Προγράμματα εκπαιδευτικής υποστήριξής τους, ως εξής:

 

αΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΑΚΤΟΡΑ

Δευτέρα και Τρίτη, 19 και 20 Σεπτεμβρίου, 10:00 – 16:00, Ανακεφαλαίωση Τετάρτη, 21 Σεπτεμβρίου, 12:00 – 16:00

Το Φροντιστηριακό Πρόγραμμα προετοιμάζει τους υποψηφίους των εξετάσεων Πιστοποίησης Επαγγελματικών Γνώσεων Ασφαλιστικών Πρακτόρων της Αθήνας, 24 και 25 Σεπτεμβρίου, και της Θεσσαλονίκης, 15 Οκτωβρίου.

 

β. ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΒΑΣΙΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

Δευτέρα και Τρίτη, 19 και 20 Σεπτεμβρίου, 10:00 – 16:00, Ανακεφαλαίωση Τετάρτη, 21 Σεπτεμβρίου, 12:00 – 16:00

Το Φροντιστηριακό Πρόγραμμα προετοιμάζει τους υποψηφίους των εξετάσεων Πιστοποίησης Επαγγελματικών Γνώσεων Επενδυτικών Προϊόντων Βασιζόμενων σε Ασφάλιση της Αθήνας, 25 Σεπτεμβρίου, και της Θεσσαλονίκης, 16 Οκτωβρίου.

 

Αμφότερα τα Φροντιστηριακά Προγράμματα υλοποιούνται σε  περιβάλλον σύγχρονης ψηφιακής εκπαίδευσης, webinar, και φυσικής τάξης, κατά την επιλογή σας.