Περιγραφή και Θεματολογία

Η ασφάλιση των καταστροφικών κινδύνων από φυσικά και καιρικά φαινόμενα αντιμετωπίζεται συνήθως ως μία κάλυψη, απλώς συμπληρωματική της πυρκαγιάς. Ολόκληρος ο πλανήτης, όμως, πλέον και η Χώρα μας, πλήττονται όλο και πιο συχνά, κατά τις τελευταίες δεκαετίες, από ισχυρά και επώδυνα φαινόμενα, όπως σεισμοί, πλημμύρες και κατολισθήσεις, χαλαζοπτώσεις, ραγδαίες βροχοπτώσεις, και δασικές πυρκαγιές, που συνδέονται με μια γενικότερη αλλαγή στο κλίμα, αλλά και στην ανθρώπινη δραστηριότητα. Αυτές οι αλλαγές δημιουργούν την ανάγκη να επαναπροσδιορίσουμε την πολιτική θεώρησης και ασφάλισης των καταστροφικών γεγονότων, προερχομένων από φυσικά φαινόμενα.

Το Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Ασφαλίσεων Φυσικών και Καιρικών Κινδύνων, διάρκειας πέντε (5) εκπαιδευτικών ωρών, είναι επίκαιρο, ευνόητα ενδιαφέρει όλους τους παράγοντες της ασφαλιστικής αγοράς μας και προσφέρει πλήρη τεχνογνωσία προστασίας του κοινωνικού συνόλου από κινδύνους και καταστροφές που προκαλούν μεγάλα, έκτακτα ή ακόμη και συνήθη φυσικά και καιρικά φαινόμενα.

Η θεματολογία του Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου έχει ως εξής:

α. Κλασική μορφή Καλύψεων και Ασφαλιστηρίων κατά Κινδύνων από Φυσικά και Καιρικά Φαινόμενα 

 • Λειτουργία και Δομή Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου
 • Επεκτάσεις και Εξαιρέσεις τυπικών ασφαλιστηρίων Συμβολαίων
 • β. Περιγραφή Καλύψεων και Όρων

  γ. Η Αξιολόγηση Κινδύνων και το Underwriting ανάμεσα στο Σήμερα και το Αύριο

  δ. Εξελίξεις και Τάσεις στην Ελληνική Αγορά Ασφαλίσεων κατά Κινδύνων από Φυσικά και Καιρικά Φαινόμενα

  ε. Η Ελληνική Πραγματικότητα σε Αριθμούς 

 • Ασφάλιστρα 
 • Ζημιές
 • Βασικοί Δείκτες 
 • στ. Πηγές Απαιτήσεων 

  ζ. Κατάσταση της Διεθνούς Ασφαλιστικής Αγοράς

  η. Νέες Τεχνολογίες στη Διαχείριση Κινδύνων

  θ. Ο Αντίκτυπος της Κλιματικής Αλλαγής με τη μορφή Φυσικών και Καιρικών Καταστροφικών Γεγονότων

  ι. Ασφαλιστικά Παραδείγματα, Case Studies

  Σε ποιους απευθύνεται

  Το Εκπαιδευτικό Σεμινάριο απευθύνεται σε:

 • Διοικητικά Στελέχη του Τομέως Ασφάλισης Περιουσίας, αλλά και του ευρύτερου Τομέως Underwriting Γενικών Ασφαλίσεων, Ασφαλιστικών Εταιριών και Εταιριών Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης, που επιθυμούν να επεκτείνουν ή να εξειδικεύσουν τις γνώσεις τους στις Ασφαλίσεις καταστροφικών κινδύνων από φυσικά και καιρικά φαινόμενα.
 • Στελέχη Πωλήσεων, Εκπαίδευσης, Marketing, Product Management, Product Development και Product Engineering που επιθυμούν να γνωρίσουν ενδελεχώς τις καλύψεις και τα χαρακτηριστικά της συγκεκριμένης ασφάλισης.
 • Πραγματογνώμονες και Στελέχη Αποζημιώσεων και Νομικών Υπηρεσιών, που διαχειρίζονται θέματα αποζημιωτικής πολιτικής, στο φάσμα ενδιαφέροντος του εκπαιδευτικού σεμιναρίου.
 • Ασφαλιστικούς Διαμεσολαβητές όλων των βαθμίδων που επιθυμούν να εισέλθουν στη συγκεκριμένη Ασφαλιστική Αγορά, και να αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες της, κατά τρόπο συστηματικό και με «όχημα» την απόκτηση υψηλής τεχνογνωσίας και εμπεριστατωμένης επιχειρηματολογίας.
 • Στελέχη Τραπεζών που χειρίζονται θέματα ασφαλιστικού ενδιαφέροντος.
 • Στόχοι Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου

  Το Εκπαιδευτικό Σεμινάριο έχει τους ακόλουθους κύριους στόχους:

  α. Την εμπεριστατωμένη γνωριμία του εκπαιδευτικού κοινού με τα πλέον ισχυρά φυσικά και καιρικά φαινόμενα, με τις επιπτώσεις τους στην ανθρώπινη ζωή και στην περιουσία, καθώς και με τους παράγοντες που τα προκαλούν, ολοένα και πιο συχνά.

  β. Την εξοικείωση του εκπαιδευτικού κοινού με τα κύρια προγράμματα Ασφάλισης κατά Κινδύνων από Φυσικά και Καιρικά Φαινόμενα, τη δομή τους και τις καλύψεις τους. 

  γ. Την παρουσίαση σύγχρονων κανόνων και τεχνικών Underwriting κινδύνων καταστροφικών γεγονότων για ασφαλιστήρια διαφορετικών τύπων. 

  δ. Την ενδελεχή ενημέρωση του εκπαιδευτικού κοινού σχετικά με την κλιματική αλλαγή και τη σύνδεσή της με τα καταστροφικά γεγονότα.

  ε. Την ανάπτυξη τεκμηριωμένης επιχειρηματολογίας παρουσίασης των ενδεδειγμένων Ασφαλιστικών Λύσεων σε Πελάτες υψηλού ενδιαφέροντος (Νομικά Πρόσωπα – Εταιρείες, Φυσικά Πρόσωπα- Ιδιώτες και Επιχειρηματίες, κατόχους μεγάλης και ευαίσθητης ακίνητης περιουσίας).

  Εισηγήτρια Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου

  Εισηγήτρια του Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου είναι η κα Δώρα Αποστολοπούλου, Σύμβουλος Underwriting Γενικών Ασφαλίσεων, με πολυετή εμπειρία σε διευθυντικές θέσεις Underwriting Γενικών Ασφαλίσεων Πολυεθνικών Ομίλων (ενδεικτικά, ERGO & INTERAMERICAN), Πτυχιούχος Διεθνών Σχέσεων του Παντείου Πανεπιστημίου. Η κα Αποστολοπούλου διαθέτει διεθνείς ασφαλιστικές παραστάσεις και εξειδίκευση επί θεμάτων αξιολόγησης κινδύνων, ασφαλίσεων ειδικών κινδύνων και «αρχιτεκτονικής» προγραμμάτων και προϊόντων εμπράγματων ασφαλίσεων. 

  Κόστος Συμμετοχής

  Εταιρείες – Μέλη ΕΙΑΣ

 • εξατομικευμένες συμμετοχές: €60 
 • πολλαπλές συμμετοχές (άνω των τριών): €40 ανά συμμετοχή
 • Εταιρείες – μη Μέλη ΕΙΑΣ

 • εξατομικευμένες συμμετοχές: €80 
 • πολλαπλές συμμετοχές (άνω των τριών): €60 ανά συμμετοχή
 • Μέλη ΕΙΑΣ ALUMNI SOCIETY

 • εξατομικευμένες συμμετοχές: €30
 • Αιτήσεις Συμμετοχής θα γίνονται δεκτές μέχρι και την Παρασκευή 24 Μαΐου 2019.

  Διαβάστε περισσότερα – Αίτηση Συμμετοχής