Αναδημοσίευση από www.insuranceworld.gr

Θέμα άμεσης προτεραιότητας αποτελεί η Οδηγία IDD για τον ΣΕΜΑ αφού θα επηρεάσει σε μεγάλο βαθμό την πορεία του κλάδου και των εταιρειών του. Υπολογίζεται ότι μέχρι την εκδήλωση του ΣΕΜΑ θα υπάρξουν οι πρώτες ουσιαστικές κινήσεις για την διαμόρφωση και του ελληνικού πλαισίου υιοθέτησης της Οδηγίας.

Η Ευρωπαϊκή Ντιρεκτίβα για την Ασφαλιστική (και Αντασφαλιστική) Διανομή η αλλιώς IDD, υπεγράφη από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τον Ιανουάριο του 2016 και θα τεθεί σε ισχύ σε περίπου ενάμιση χρόνο από τώρα, στις 23 Φεβρουαρίου του 2018, αφού πρώτα γίνει νόμος από το Ελληνικό Κοινοβούλιο. Η Οδηγία περιέχει κανονιστικές διατάξεις που αφορούν τόσο τις κεφαλαιακές υποχρεώσεις και τα κεφάλαια των διαμεσολαβούντων στα κράτη μέλη της Ευρωπαικής Ένωσης όσο και τις οργανωτικές δομές  και τις υποχρεώσεις του κλάδου. Το νέο προεδρείο του ΣΕΜΑ ασχολείται άμεσα τόσο με την ανάλυση της IDD και των κανονιστικών διατάξεών της αλλά και με την επικοινωνία με τους ξένους φορείς προκειμένου να γίνουν όλες οι απαραίτητες διασαφηνίσεις. Βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τις εποπτικές αρχές στην Ελλάδα για διευκρινήσεις επί συγκεκριμένων θεμάτων και βέβαια προσπαθεί και θα προσπαθήσει να ανταποκριθεί στις ανάγκες των μελών του για διευκρινήσεις αλλά και τεχνική βοήθεια.

Iδιαίτερη έμφαση δίνεται από την οδηγία, στην ισότιμη και διαφανή ενημέρωση του καταναλωτή, στη δημιουργία ενιαίου μητρώου διαμεσολαβούντων, την επανεκπαίδευση των διαμεσολαβούντων και θέτονται ισότιμοι όροι και ανταγωνισμός επί ίσοις όροις μεταξύ των διαμεσολαβητών είτε είναι συνδεδεμένοι με μια ασφαλιστική επιχείρηση είτε όχι. Οι διαφορετικές μορφές συνεργασίας υποχρεούνται να εφαρμόζουν παρόμοιους κανόνες για την προστασία των καταναλωτών.

Ν.Σ.