Αναδημοσίευση από www.insuranceworld.gr

Ο ΣΕΜΑ είναι σήμερα πιο ισχυρός από ποτέ, με δύναμη σε ετήσια εγγεγραμμένα ασφάλιστρα μεταξύ των μελών του της τάξεως των 500.000.000 ευρώ. προχωρά, ανανεώνεται και εργάζεται μεθοδικά και δυναμικά για την επόμενη ημέρα της ιδιωτικής ασφάλισης.

Στη νέα αυτή μέρα, οι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές οφείλουν να απαντούν στον ανταγωνισμό με όρους ελεύθερης αγοράς, με αναβαθμισμένες υπηρεσίες, με επαναπροσδιορισμό της στρατηγικής τους, ανταποκρινόμενοι πλήρως στις διαφοροποιημένες ανάγκες των ασφαλισμένων, με στόχο όχι απλά τη διασφάλιση, αλλά και την ενδυνάμωση της θέσης και του ρόλου τους στο στίβο του επιχειρείν.

Από την Ελενα Ερμείδου

Τι δήλωσαν στο Insurance World άνθρωποι από το ΣΕΜΑ με αφορμή την βράβευση τους.

Γιάννης Ξηρογιαννόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος – ΞΗΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΚΕ Μεσίτες Ασφαλίσεων & Αντασφαλίσεων, Προέδρος Διοικητικού Συμβουλίου – Συνδέσμου Ελλήνων Μεσιτών Ασφαλίσεων (ΣΕΜΑ)

Πρέπει να στοχεύσουμε στην διαμόρφωση της επόμενη ημέρας

Το νέο νομοθετικό πλαίσιο που διέπει και εφαρμόζεται πλέον στο σύνολο της ευρωπαϊκής ασφαλιστικής αγοράς, από την μία πλευρά διευρύνει την αγορά μας επιτρέποντας την είσοδο νέων καναλιών διανομής ασφαλιστικών προϊόντων σε αυτήν και από την άλλη δίνει μεγάλη σημασία στη σωστή ενημέρωση και στην προστασία του καταναλωτή ασφαλιζόμενου.

Παράλληλα, η είσοδος νέων τεχνολογιών και εφαρμογών αλλάζει δραστικά τις απαιτήσεις αναφορικά με την παροχή σύγχρονων υπηρεσιών εξυπηρέτησης, επικοινωνίας και διαχείρισης των ασφαλιστικών αναγκών των πελατών μας.

Σε μία εποχή λοιπόν όπου η οικονομία, η κοινωνία και η ασφαλιστική αγορά συνεχώς εξελίσσονται και μεταλλάσσονται ραγδαία, οφείλουμε κι εμείς ως διαμεσολάβηση, να προσαρμοστούμε στα νέα δεδομένα.

Τόσο ο ΣΕΜΑ συλλογικά, όσο και ο κάθε επαγγελματίας Μεσίτης Ασφαλίσεων ξεχωριστά, πρέπει να στοχεύσουμε με αίσθημα ευθύνης, μαχητικότητα, ήθος και εντιμότητα, στη διαμόρφωση της επόμενης ημέρας της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης και της ιδιωτικής ασφάλισης.

Μιχάλης Τζωρτζωρής, Μέλος ΔΣ ΣΕΜΑ και Υπεύθυνο της Επιτροπής Μελών & Προστιθέμενης Αξίας ΣΕΜΑ, Διευθύνων Σύμβουλος ΑΜΤ

O Ρόλος του Μεσίτη

Ο ρόλος του Μεσίτη Ασφαλίσεων είναι διεθνώς αναγνωρισμένος όντας συνυφασμένος με τις πλέον εξειδικευμένες επιχειρήσεις στην παροχή υπηρεσιών Διαχείρισης Κινδύνων (Risk Management).Οι Μεσίτες έχουν εδραιώσει την παρουσία τους σε όλες τις αγορές του κόσμου, διαχειριζόμενοι τις περισσότερες φορές σύνθετους ασφαλιστικούς κινδύνους με άριστη οργάνωση. Η λειτουργία τους υπόκεινται σε αυστηρό εποπτικό έλεγχο, με πρώτιστο σκοπό την διασφάλιση των συμφερόντων των ασφαλισμένων.

Παραλλήλως είναι η μοναδική βαθμίδα διαμεσολάβησης ,που εκ του νόμουεκπροσωπεί τον ασφαλιζόμενο, φυσικό ή νομικό πρόσωπο και όχι την ασφαλιστικήεταιρία. Στοχεύει στην προώθηση της ιδιωτικής ασφάλισης, διερευνώντας την ασφαλιστική αγορά, ώστε να προτείνει την “βέλτιστη λύση*”, για την διασφάλιση της ζωής, της υγείας, των νομικών ευθυνών και της περιουσίας, σύμφωνα με τις ανάγκες και την οικονομική ευρωστία του ασφαλιζομένου.

* Σε απόλυτη συνάρτηση με τους όρους ασφάλισης, την αξιοπιστία της ασφαλιστικής εταιρείας και την οικονομική επιβάρυνση.

Ο ρόλος του ΣΕΜΑ

Ο ρόλος του ΣΕΜΑ είναι η συνένωση των δυνάμεων των μελών του και η με κάθε πρόσφορο μέσο προβολή και προάσπιση του επαγγέλματος του Μεσίτη Ασφαλίσεων. Ταυτοχρόνως οφείλει να προτρέπει τα μέλη του στην υιοθέτηση στρατηγικής διαφοροποίησης, έναντι των αθέμιτων πρακτικών του ανταγωνισμού, με προσανατολισμό την άριστη οργάνωση τους και την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών, τόσο στους πελάτες τους όσο και στους συνεργάτες τους.

Επομένως οι βασικοί στόχοι του Συνδέσμου Ελλήνων Μεσιτών Ασφαλίσεων επιγραμματικά είναι:

 • Η περαιτέρω βελτίωση της φήμης του επαγγέλματος του Μεσίτη Ασφαλίσεων στην Ελληνική Αγορά
 • Η συμβολή στην εξύψωση της ασφαλιστικής συνείδησης του Έλληνα επιχειρηματία και Καταναλωτή
 • H προσπάθεια εξέλιξης και εκσυγχρονισμού της Ελληνικής Ασφαλιστικής Αγοράς
 • Η προστασία και προώθηση επαγγελματικών συμφερόντων των μελών του.
 • Τα επόμενα χρόνια οξύνει την προσπάθεια του ,στηρίζοντας με όλες τις δυνάμεις, δράσεις που έχουν στόχο το ύψιστο επίπεδο, με χαρακτηριστικά ποιότητας, συνέπειας, εντιμότητας, επαγγελματικής ηθικής με κοινό όραμα μια ισχυρότερη και καλύτερη ελληνική ασφαλιστική αγορά.

  Φίλιππος Μυτιληναίος Γενικός Γραμματέας ΣΕΜΑ, Γενικός Διευθυντής ConsensusInsurance Services

  Ο μεσίτης του 2019 θα είναι πιο δυνατός από ποτέ. Μια οντότητα ολοκληρωμένη, που θα πατάει στα πόδια της καλυτέρα από ποτέ. Πλήρως εναρμονισμένος με την Ελληνική και την διεθνή νομοθεσία. Εμπορικά ανταγωνιστικός και έτοιμος να προσφέρει τις υπηρεσίες του στο ανώτατο επίπεδο, όταν του ζητηθεί από τον πελάτη του. Έτοιμος να στρέψει υπέρ του την τεχνολογική έκρηξη και να την εκμεταλλευτεί προς όφελος του πελάτη, δίνοντας έτσι ταυτόχρονα αυτή την προσωπική νότα που τόσο σημαντική είναι και θα είναι για μια ολοκληρωμένη και αποτελεσματική συνεργασία.

  Ο μεσίτης είναι μια εξωστρεφή οντότητα που δεν πρέπει να γνωρίζει σύνορα, αλλά πρέπει να οραματίζεται και να οργανώνεται για την επέκταση του σε ξένες αγορές.

  Όλα τα ανώτερο χρειάζονται και μια θεσμική θωράκιση που θα προσδώσει κύρος, θα προωθήσει το lobbying για να επιδιώξει νίκες, θα προωθήσει το ‘’ισχύς εν τι ενώσει’’ και θα δώσει τα φώτα του σε σημαντικά και επίκαιρα θέματα που απασχολούν τον κλάδο. Αυτός δεν είναι άλλος από τον ΣΕΜΑ !

  Ευγενία Καφφετζή, Αντιπρόεδρος ΔΣ ΣΕΜΑ, Διευθύνουσα Σύμβουλος GLOBALNET INS BROKERS

  Οι πρωταθλητές δεν φτιάχνονται στα γυμναστήρια. Φτιάχνονται με ό,τι έχουν μέσα τους. Όραμα, φιλοδοξία, επιμονή και πολλή δουλειά.
  Αυτά είναι και τα συστατικά των Ελλήνων Μεσιτών Ασφαλίσεων που, επί 30 χρόνια, αγωνίζονται και διαπρέπουν στην ελληνική ασφαλιστική αγορά.
  Η πραγματικότητα για ένα Μεσίτη Ασφαλίσεων που δραστηριοποιείται στην ελληνική αγορά είναι σκληρή τόσο λόγω του αθέμιτου ανταγωνισμού που αντιμετωπίζει όσο όμως και των «ακριβών» υπηρεσιών που προσφέρει σε επιχειρήσεις και ιδιώτες μιας οικονομίας που ασφυκτιά δέκα χρόνια τώρα.
  Οι Μεσίτες Ασφαλίσεων είναι πράγματι αυτός ο θεσμός που μέσα από την καθημερινή υποστήριξη των ασφαλισμένων, αποτελεί το μέλλον της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης και είναι στην πράξη το εχέγγυο αξιοπιστίας μέσω του οποίου ενισχύεται η εμπιστοσύνη των Ελλήνων πολιτών στον θεσμό της ιδιωτικής ασφάλισης. Ο ΣΕΜΑ ως Σύνδεσμος αποτελεί κίνητρο και έμπνευση για τις επόμενες γενιές μεσιτών.
  Η σταθεροποίηση της οικονομίας, η αργή αλλά σταδιακή μεταστροφή της ασφαλιστικής συνείδησης ,το παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον στο οποίο ζούμε, με τόσες προκλήσεις, αναδυόμενες επιλογές, αλλά και κινδύνους που δεν φανταζόμασταν λίγα χρόνια πριν, αποτελούν θετικά μηνύματα για τους μεσίτες ασφαλίσεων που επιλέγουν καλές πρακτικές και ποιοτικές υπηρεσίες επενδύοντας συνεχώς την τεχνολογία.

  Κωνσταντίνος Αλφιέρης Ταμία ΣΕΜΑ, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος ATHENS INSURANCE BROKERS S.A.

  Στην Ελληνική Ασφαλιστική Αγορά ο ρόλος του Μεσίτη Ασφαλίσεων είναι κομβικής σημασίας για την δημιουργία μίας εύρυθμης συνεργασίας μεταξύ του Ασφαλισμένου και των Ασφαλιστικών Εταιρειών. Είναι ο παράγοντας εκείνος που αναλύει, σχεδιάζει, προσαρμόζει και εν τέλει δημιουργεί το πλαίσιο μίας ισότιμης και κερδοφόρας συνεργασίας μεταξύ των Συμβαλλόμενων μερών. Παράλληλα παρακολουθεί πάντα την όποια εξέλιξη που προκύπτει, καταγράφοντας τις νέες ανάγκες των Ασφαλισμένων βρίσκοντας τις απαραίτητες λύσεις και επιπλέον προτείνει τις νέες ανάγκες που οι Ασφαλισμένοι δεν έχουν αντιληφθεί ακόμη, ως αποτέλεσμα της συνεχώς μεταβαλλόμενης αγοράς.

  Γίνεται αντιληπτό ότι το έργο του Μεσίτη Ασφαλίσεων, είναι μία συνεχής διαδικασία επικοινωνίας, ανάλυσης, δημιουργικότητας και προσαρμογής για την ανάπτυξη της ίδιας της Ασφαλιστικής Αγοράς.

  Μέσα στο πλαίσιο αυτό λειτουργούν τα μέλη του ΣΕΜΑ, του Συνδέσμου μας που έχει πλέον αναλάβει ενεργητικά το ρόλο για τη διαμόρφωση κανόνων υπό το πρίσμα του υγιούς ανταγωνισμού και ενός συγκεκριμένου επαγγελματικού πλαισίου λειτουργίας που συμβάλει στην αναβάθμιση του συνόλου της Ασφαλιστικής Αγοράς.

  Αναδημοσίευση από το περιοδικό Insurance World