Αναδημοσίευση από www.insuranceworld.gr

Για το όραμα και τους στόχους του ΣΕΜΑ μιλά σήμερα στο IW, ο επανεκλεγείς νέος πρόεδρος του ΣΕΜΑ, Μιχάλης Τζωρτζωρής. Ο ΣΕΜΑ θα δραστηριοποιηθεί σε δύο κατευθύνσεις. 

της Ελενας Ερμείδου

Η πρώτη κατεύθυνση αφορά: την μεγέθυνση της αγοράς στα πρότυπα των ανεπτυγμένων Ευρωπαϊκών Κρατών. “Καθώς οι κίνδυνοι σε ένα εξελισσόμενο κόσμο είναι συνεχώς πιο σύνθετοι και η ανάγκη όλων είναι να πορεύονται με ασφάλεια θεωρούμε”, εξηγεί ο Μιχάλης Τζωρτζωρής “ότι η ασφαλιστική επιστήμη είναι καταλύτης για την ανάπτυξη της Κοινωνίας αλλά και της Οικονομίας μας”.

Ο ΣΕΜΑ δίπλα στα θέματα που απαχολούν την κοινωνία

“Τα επόμενα χρόνια έχουμε να αντιμετωπίσουμε φαινόμενα, όπως η κλιματική αλλαγή, ο ψηφιακός μετασχηματισμός, η κυβερνοασφάλεια, η μακροζωία, η κοινωνική ευθύνη και η προσαρμογή στις αλλαγές των καταναλωτικών αναγκών που καθιστούν την ανάγκη σχεδιασμού συστημάτων διαχείρισης κινδύνων επιβεβλημένη, υπογραμμίζει, διευκρινίζοντας τα θέματα που απασχολούν σήμερα την κοινωνία και την οικονομία.

Θέματα προσαρμογών για τους Μεσίτες

Η δεύτερη κατεύθυνση πάνω στην οποία θα δραστηριοποιηθείο ΣΕΜΑ αφορά: Την ταχύτερη προσαρμογή και καινοτομία των Μεσιτών ασφαλίσεων στις προκλήσεις της αγοράς.

Ο ΣΕΜΑ στοχεύει να στηρίξει τα μέλη του στην ψηφιακή μετατροπή, την ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών, την προσωποποίηση των προσφορών τους, την εκπαίδευση και τη συμβουλευτική προς τους πελάτες, τη συνεργασία με τεχνολογικές εταιρείες και insurtechs, την επέκταση των υπηρεσιών και των καναλιών διανομής, την ανάπτυξη εταιρικών σχέσεων και την υιοθέτηση πρακτικών που συμβάλλουν στην βιωσιμότητα και την κοινωνική ευθύνη.

Μεσίτες – Πελάτες – Αγορές

Εν κατακλείδι, στόχος μας, αναφέρει συνοψίζοντας ο νέος πρόεδρος του ΣΕΜΑ  “είναι οι μεσίτες ασφαλίσεων να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις και να προσαρμοστούν τάχιστα  στο μεταβαλλόμενο τοπίο των ασφαλίσεων ώστε  να αυξήσουν την αξία τους για τους πελάτες τους και να διατηρήσουν τον πρωταγωνιστικό τους ρόλο στην αγορά των ασφαλίσεων ενώ ταυτόχρονα να επωφεληθούν από  τις ευκαιρίες που προκύπτουν από την τεχνολογική πρόοδο και τις αλλαγές στο περιβάλλον”.