Αναδημοσίευση από www.insurance-eea.gr

Του Γιάννη Βερμισσώ

Μια σημαντική παράμετρο που σχετίζεται με την τάση ασφάλισης η οποία καταγράφεται στη ελληνική αγορά και αποτυπώνει το πώς αντιμετωπίζουν οι πολίτες την κάλυψή τους από ένα ασφαλιστικό συμβόλαιο και το πώς πράττουν σχετικά, δίνει ο πρόεδρος του ΣΕΜΑ κ. Μιχάλης Τζωρτζωρής μιλώντας στο insurance-eea.

Όπως τονίζει, η πρόθεση να ασφαλιστούν οι πολίτες, η επιχειρηματική δραστηριότητα, και ευρύτερα η κοινωνία, ενισχύεται παράλληλα με όλους τους οικονομικούς δείκτες, και φυσικά είναι καλοδεχούμενη, από τους επαγγελματίες οι οποίοι καλούνται να ανταποκριθούν σε αυτή την εξέλιξη με συνέπεια και υψηλή ποιότητα.

Διακρίνεται καθαρά, επισημαίνει,  ότι  το ενδιαφέρον απόκτησης ενός ασφαλιστικού προγράμματος επεκτείνεται σε μεγαλύτερες κοινωνικό-επαγγελματικές ομάδες που αποζητούν να διασφαλιστούν.

Εμείς το εισπράττουμε ως «επιθυμία ασφάλισης» συνεχίζει ο κ. Τζωρτζωρής, η οποία γίνεται αντιληπτή από τους ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές που ερχόμενοι σε άμεση επαφή με πελάτες (παλιούς και εν δυνάμει), καταγράφουν το ζωηρό ενδιαφέρον για ενημέρωση και πιθανή απόκτηση ασφαλιστικών προγραμμάτων.

Η τάση αυτή αξιολογείται ως ιδιαιτέρως σημαντική, ξεκίνησε από το 2019,  αποτυπώθηκε στην αύξηση της ασφαλιστικής παραγωγής,  και συνεχίζεται στο τρέχον έτος.

Και πράγματι,  συνεχίζει ο πρόεδρος του ΣΕΜΑ, επιβεβαιώνεται ακόμα και σε έρευνες που γίνονται , ότι ενισχύεται η ασφαλιστική συνείδηση, αυξάνεται το ενδιαφέρον, και επικρατεί ως πεποίθηση η ανάγκη συμπόρευσης των πολιτών με την ιδιωτική ασφάλιση.

Είναι σημαντικό και ισχυρό το μήνυμα, λέει ο κ. Τζωρτζωρής, ότι η  ιδιωτική ασφάλιση απαλλάσσει από έγνοιες, βοηθά στην καλύτερη διαχείριση  διάφορων κινδύνων, διευκολύνει την καθημερινότητα των πολιτών ενώ επίσης θωρακίζει και καθιστά αποδοτικότερες τις επενδύσεις και τις επιχειρηματικές δράσεις. Συμβάλλει στην πρόοδο και της κοινωνίας και της οικονομίας. Και η πολιτεία οφείλει να διαμορφώσει  το πλαίσιο των κινήτρων ώστε να την ενισχύσει.

Μάλιστα, τονίζει ότι το 2019 αποτέλεσε τη χρονιά που σηματοδότησε την αλλαγή τάσης που επικρατούσε τα προηγούμενα χρόνια.

Ο λόγος είναι πώς η οικονομία, η κοινωνία και η πολιτική  ευθυγραμμίστηκαν στην πεποίθηση ότι βγαίνουμε από μια μακρά περίοδο πτώσης και ανοίγουμε νέο κεφάλαιο για την επόμενη δεκαετία. Είναι πλέον διακριτό, αναφέρει,  ότι η επιθυμία της ασφάλισης συνδέεται άμεσα με την βελτίωση του οικονομικού κλίματος αλλά και την κατανόηση της προστιθέμενης αξίας που παρέχει στην κοινωνία και την οικονομία.

Στο πλαίσιο αυτό ο πρόεδρος του ΣΕΜΑ, αναδεικνύει,  ότι οι προσδοκίες για το 2020 όσων συντελούν στην ιδιωτική ασφάλιση, είναι ιδιαίτερα θετικές καθώς είναι ευδιάκριτο και καθημερινά επιβεβαιώνεται ότι εξελίσσεται μια αξιοσημείωτη οικονομική, κοινωνική και πολιτική μεταβολή.

Από αυτήν την μεταβολή, εκτιμά ο κ. Τζωρτζωρής  ότι «θα μπορούσαμε να καταγράψουμε εντυπωσιακή συνέχεια των δεικτών απόδοσης της ιδιωτικής ασφάλισης, εκκινώντας από το τρέχον έτος,  και συνεχίζοντας τα επόμενα χρόνια.