Καθιερωμένο συνέδριο όπως είθισται κάθε χρόνο δεν θα πραγματοποιηθεί, λόγω πανδημίας, στην Ύδρα. Θα υπάρξει, ωστόσο, ένα live webinar:

Όπως ανακοίνωσε επισήμως η EAEE το webinar θα λάβει χώρα την Τετάρτη 22 Σεπτεμβρίου 2021 στις 12:00-13:30 με θέμα τη πανδημία έναντι άλλων συστημικών κινδύνων και το ρόλο της ασφάλισης.

Τη συζήτηση θα συντονίσει ο κ. Αλέξανδρος Σαρρηγεωργίου, Πρόεδρος της ΕΑΕΕ

Ομιλητές του συγκεκριμένου webinar θα είναι

  • Thilo Herrmannsdörfer, Market Head P&C Greece, Cyprus, Malta, Turkey στη Swiss Re,
  • Olav Jones, Deputy Director General & Director Economics and Finance στην Insurance Europe,
  • Andreas Voßberg, Senior Underwriter, Central, Eastern & Southern Europe στη Munich Re.