Αναδημοσίευση από www.skai.gr

Οι ασφαλιστικές εταιρίες αλλά και τα διαμεσολαβούντα πρόσωπα, οφείλουν κι αυτοί να αναβαθμίσουν τις παρεχόμενες υπηρεσίες που προσφέρουν στους ασφαλιζόμενους πελάτες τους, προάγοντας τα οφέλη της ιδιωτικής ασφάλισης και την αξιοπιστία της αγοράς μας,

Η πολύ-αναμενόμενη επιστροφή της ελληνικής οικονομίας στην ομαλότητα θα διαμορφώσει και πάλι συνθήκες κανονικότητας στον επιχειρηματικό κόσμο, κάτι το οποίο η χώρα μας είχε απωλέσει τα τελευταία 10 χρόνια της παρατεταμένης κρίσης. Όπως κάθε κλάδος της οικονομίας έτσι και η ασφαλιστική αγορά μόνο να κερδίσει έχει από μια τέτοια εξέλιξη, αφού θα της επιτρέψει να ανακάμψει και να επιστρέψει σε μια αναπτυξιακή πορεία με αύξηση της ασφαλιστικής ύλης και παραγωγής.

Ειδικότερα, πολύ σημαντικό ρόλο σε μια τέτοια προοπτική θα παίξει η βελτίωση της ψυχολογίας στην αγορά, η οποία θα οδηγήσει σε αύξηση της ζήτησης, σε προϊόντα και υπηρεσίες και κατά συνέπεια μεγαλύτερη κινητικότητα και στην ασφαλιστική αγορά.

Επίσης, με την αναπτυξιακή πορεία της οικονομίας και την αύξηση της ζήτησης, θα τονωθεί αντίστοιχα και η ζήτηση εργασίας. Η μείωση της ανεργίας θα τονώσει το οικογενειακό εισόδημα, δίνοντας τη δυνατότητα στις ασφαλιστικές εταιρίες να διευρύνουν περαιτέρω τα ποσοστά διείσδυσης τους στην κοινωνία, στρέφοντας όλο και μεγαλύτερη μερίδα των πολιτών στο θεσμό της ιδιωτικής ασφάλισης. Πρόκειται για μία τάση η οποία όχι μόνο δεν πρέπει να ατονήσει, αλλά αντίθετα να ενισχυθεί.

Σε αυτή την κατεύθυνση οφείλουν να συμβάλλουν η Πολιτεία και οι Αρμόδιες Αρχές & Φορείς, επαναφέροντας και στηρίζοντας πάγια αιτήματα της αγοράς που αφορούν στην χορήγηση φορολογικών κινήτρων στα ασφαλιστήρια συμβόλαια και στην θεσμοθέτηση τομέων υποχρεωτικής ασφάλισης, όπως η ασφάλιση κατοικιών και επιχειρήσεων για τον κίνδυνο του Σεισμού και ορισμένες Γενικές και Επαγγελματικές Αστικές Ευθύνες. Αντίστοιχα, και οι ασφαλιστικές εταιρίες αλλά και τα διαμεσολαβούντα πρόσωπα, οφείλουν κι αυτοί να αναβαθμίσουν τις παρεχόμενες υπηρεσίες που προσφέρουν στους ασφαλιζόμενους πελάτες τους, προάγοντας τα οφέλη της ιδιωτικής ασφάλισης και την αξιοπιστία της αγοράς μας, ενισχύοντας με αυτό τον τρόπο την ασφαλιστική συνείδηση στην κοινωνία.

Παράλληλα, η πολυετής «εμπλοκή» της χώρας στα μνημόνια, τα σκληρά μέτρα λιτότητας σε βάρος των εισοδημάτων, η υπερφορολόγηση των επιχειρήσεων αλλά και των νοικοκυριών, σε συνδυασμό με την απαξίωση του Κρατικού Συστήματος Υγείας και τις αδιέξοδες προοπτικές του Κοινωνικού Φορέα Ασφάλισης, έχουν επαναφέρει έντονα στο προσκήνιο τις συζητήσεις αναφορικά με τις συμπράξεις και τη συνεργασία μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Από την μία πλευρά λοιπόν, για την εξυγίανση των Κρατικών Ταμείων Ασφάλισης, είναι απαραίτητη η αντικατάσταση του σημερινού συστήματος συντάξεων από ένα νέο σύγχρονο και αποτελεσματικότερο συνταξιοδοτικό σύστημα που θα στηρίζεται στην λειτουργία των τριών Πυλώνων Ασφάλισης (Δημόσιο – Επαγγελματικά Ταμεία – Ιδιωτική Ασφάλιση). Από την άλλη πλευρά, η Σύμπραξη Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) στον χώρο της Υγείας, θα μπορούσε να λειτουργήσει καταλυτικά στην αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας, με την αποτελεσματικότερη διαχείριση των υλικοτεχνικών υποδομών, την ορθολογικότερη χρήση των οικονομικών πόρων, την κάλυψη των χρηματοδοτικών κενών και ελλείψεων του συστήματος και τη δημιουργία οικονομιών κλίμακας.

Τέλος, η επαναφορά των αγορών σε μια κατάσταση ηρεμίας και σταθερότητας, σε συνδυασμό με τη μεγαλύτερη χαλάρωση των capital controls, στην οποία πιθανότατα θα προχωρήσει η κυβέρνηση βρισκόμενη σε συνεννόηση με τους θεσμούς, θα «ξυπνήσει» το ενδιαφέρον των επενδυτών για προγράμματα συνδεδεμένα με τίτλους του εξωτερικού. Η επιστροφή της χώρας στις αγορές και η απαγκίστρωσή της από τα μνημόνια θα δημιουργήσουν κλίμα αισιοδοξίας και στο Χρηματιστήριο της Αθήνας, επιτρέποντας στις ασφαλιστικές εταιρείες, ως ένας εκ των μεγαλύτερων θεσμικών επενδυτών της χώρας μας, να επανατοποθετήσουν τα κεφάλαιά τους στην ελληνική χρηματιστηριακή αγορά, με προοπτικές υψηλών αποδόσεων, ενώ το θετικό κλίμα στην κεφαλαιαγορά θα επηρεάσει αντίστοιχα και τις αποδόσεις των εσωτερικών αμοιβαίων κεφαλαίων. Η επιστροφή όμως των ασφαλιστικών εταιριών στις χρηματαγορές, είτε σχεδιάζοντας και προωθώντας ασφαλιστικά προϊόντα συνδεδεμένα με επενδύσεις, είτε λειτουργώντας ως επενδυτές κεφαλαίων οι ίδιες, θα πρέπει να γίνει υπό την απαραίτητη προϋπόθεση ότι θα μεριμνούν πάντα για τη σωστή διασπορά του επενδυτικού ρίσκου που αναλαμβάνουν και διαχειρίζονται. Την ίδια στιγμή, η αντίστοιχη ενίσχυση των εγχώριων και εισαγόμενων επενδύσεων σε υποδομές και νέες τεχνολογίες, θα οδηγήσει στην αύξηση ασφαλιστικών αναγκών που σχετίζονται με μεγάλους εμπορικούς & βιομηχανικούς κινδύνους, με παρεχόμενες υπηρεσίες και με ελεύθερους επαγγελματίες.

Οι θετικές προοπτικές λοιπόν, μετά από ένα πολύ μεγάλο διάστημα απουσίας τους από την αγορά, είναι και πάλι εδώ. Είναι στο χέρι μας να τις εκμεταλλευτούμε και να τις αξιοποιήσουμε ανάλογα, ώστε να αρχίσουμε και πάλι να σκεφτόμαστε και να λειτουργούμε παραγωγικά, αλλά και να αισθανόμαστε «δημιουργικά».

* Ο Γιάννης Ξηρογιαννόπουλος είναι πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου – Συνδέσμου Ελλήνων Μεσιτών Ασφαλίσεων (ΣΕΜΑ)