Αύξηση των ασφαλιζόμενων πιστώσεων κατά 15% ή 2 δισ. ευρώ σε αξίες, αναμένει η ασφαλιστική αγορά για το 2013 έναντι του 2012, προβλέποντας ότι το σύνολο των κεφαλαίων σε ασφάλιση θα ανέλθει φέτος στο ποσό των 14 δισ. ευρώ. Μιλώντας χθες σε ανοικτή συζήτηση με τίτλο «Ασφάλιση Πιστώσεων: Εργαλείο ή Μύθος» που διοργάνωσε ο Σύνδεσμος Ελλήνων Μεσιτών Ασφαλίσεων (ΣΕΜΑ), οι κ.κ. Αλέξανδρος Γαβριήλογλου, Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής της Euler Hermes Emporiki και Μάκης Tζέης, Διευθύνων Σύμβουλος της Atradius, τόνισαν ότι το 2012 η ασφαλιστική αγορά παρείχε κάλυψη σε πιστώσεις της τάξης των 12 δισ. ευρώ, ενώ φέτος προσβλέπει σε αύξηση των ασφαλιζόμενων κεφαλαίων.

Τόσο ο κ. Γαβριήλογλου, όσο και ο κ. Τζέης, υπογράμμισαν ότι οι ασφαλιστικές εταιρείες μέσω ειδικών προγραμμάτων εξασφαλίζουν για λογαριασμό των επιχειρήσεων την είσπραξη πωλήσεων αξίας πολλών δισ. ευρώ σε μια περίοδο κατά την οποία η επιχειρηματική κοινότητα πιέζεται από τα περιορισμένα περιθώρια ρευστότητας. Αναφερόμενοι στην κρίση και τις συνέπειές της στην εγχώρια αγορά τόνισαν ότι, «όπως και άλλοι κλάδοι της οικονομίας, έτσι και η ασφαλιστική αγορά οδηγήθηκε σε όλες τις αναγκαίες «διορθώσεις» ώστε να προσαρμοστεί στα νέα μακροοικονομικά δεδομένα της χώρας.

Στο πλαίσιο αυτό, «διορθώσεις» έγιναν και στις Ασφαλίσεις Πιστώσεων, και ειδικότερα στα όρια καλύψεων, όπως και στις προϋποθέσεις ασφάλισης. Ωστόσο, ο τομέας έχει πλέον περάσει σε μια νέα περίοδο, ανοίγει τα όρια ασφάλισης, γίνεται λιγότερο συντηρητικός, προσβλέπει στην ανάπτυξη και κυρίως στη συνδρομή του για τη βελτίωση του κλίματος που επικρατεί στο επιχειρείν και, άρα, σε αύξηση των προς «ασφάλιση πιστώσεων». Όπως εξήγησαν οι κ.κ. Γαβριήλογλου και Τζέης, η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια καταγράφει αυξημένους δείκτες επισφαλειών. Μάλιστα, για το 2013 εκτίμησαν ότι οι επισφάλειες θα καταγράψουν και νέα άνοδο, κατά περίπου 10%. Πρόκειται, όπως είπαν, για τάση που προκαλεί εμπόδια στο επιχειρείν, που περιορίζει την εξωστρέφεια των επιχειρήσεων, που κλείνει την πόρτα των τραπεζικών χρηματοδοτήσεων, και που καθιστά επιβεβλημένη την ασφάλιση πιστώσεων για όσες εταιρείες επιθυμούν να περιορίσουν το ρίσκο των πωλήσεών τους.

Περιγράφοντας το μακροοικονομικό κλίμα στην Ελλάδα, υπογράμμισαν ότι για τους επόμενους μήνες υπάρχει μεγάλος προβληματισμός σχετικά με την πορεία της οικονομίας μας, που παραμένει σε ύφεση για έκτη συνεχή χρονιά. Τα δύο επόμενα δωδεκάμηνα θα είναι δύσκολα. Οι επισφάλειες θα κινηθούν ανοδικά, αν και μειούμενες σε σχέση με άλλες χρονιές. Η κατανάλωση θα παραμείνει σε πτώση και το κλίμα στην αγορά αρνητικό. Παράλληλα, ο παγκόσμιος δείκτης αφερεγγυότηττας καταγράφηκε αυξημένος κατά 4% το 2012, ενώ αναμένεται να αυξηθεί περαιτέρω κατά 3% το 2013.

Σε ένα τόσο δυσμενές περιβάλλον, οι ασφαλίσεις πιστώσεων αναδεικνύονται σε ένα ουσιαστικό εργαλείο ανάπτυξης για τις επιχειρήσεις, για όσες πωλούν στο εξωτερικό όπου οι συνθήκες των τοπικών οικονομιών είναι τις περισσότερες φορές άγνωστες, αλλά και για αυτές που αναπτύσσονται εντός συνόρων» τόνισαν χαρακτηριστικά. Επίσης, για να καταδείξουν τις συνέπειες των επισφαλειών, επεσήμαναν ότι «η αδυναμία είσπραξεις μιας πώλησης της τάξης των 50.000 ευρώ απαιτεί από την επιχείρηση αυξημένο κύκλο εργασιών κατά 1,250 εκατ. ευρώ, διότι η επισφάλεια προσμετράται στην κερδοφορία και βάση αυτής υπολογίζεται το πραγματικό βάρος στην επιχείρηση». Τέλος, όπως υπογράμμισαν οι κ.κ. Γαβριήλογλου και Τζέης, αλλά και ο Πρόεδρος του ΣΕΜΑ, κ. Γιώργος Καραβίας, «η κυριότερη υπηρεσία των ασφαλιστικών εταιρειών που δραστηριοποιούνται στις Ασφαλίσεις Πιστώσεων, δεν είναι τόσο η κάλυψη της ζημιάς, όσο οι προβλέψεις που κάνουν για τους κινδύνους επισφαλειών και οι κατευθύνσεις που δίνουν στους ασφαλισμένους για το κίνδυνο να μην πληρωθούν οι απαιτήσεις τους».

Σημειώνεται ότι, η ανοικτή συζήτηση που διοργάνωσε ο ΣΕΜΑ για τις Ασφαλίσεις Πιστώσεων αποτελεί την πρώτη, από μια σειρά ανάλογων πρωτοβουλιών τις οποίες σχεδιάζει για το επόμενο διάστημα η Επιτροπή Μελών & Προστιθέμενης Αξίας του Συνδέσμου, και ειδικότερα οι κ.κ. Ευγενία Καφφετζή και Άννυ Τρύφων, με στόχο την καλύτερη ενημέρωση των Μεσιτών Ασφαλίσεων και των στελεχών τους και εν γένει των Διαμεσολαβούντων Προσώπων στην Ιδιωτική Ασφάλιση.