Επιμόρφωση

Επιμόρφωση2020-09-30T08:11:07+00:00

Οι ασφαλιστικές μεσιτικές επιχειρήσεις που είναι μέλη του ΣΕΜΑ στελεχώνονται με τα κορυφαία στελέχη της αγοράς σε ότι αφορά το επίπεδο εμπειρίας και εξειδικευμένης γνώσης πάνω στην ασφαλιστική υπηρεσία και τη Διαχείριση Κινδύνων (Risk Management) γενικότερα.

Ο Μεσίτης Ασφαλίσεων, πέραν της ακαδημαϊκής του εκπαίδευσης, είναι υποχρεωμένος να πιστοποιηθεί κατόπιν εξετάσεων, κάτι που ισχύει όχι μόνο για τα στελέχη, αλλά για όλους τους εργαζόμενους ασφαλιστικούς υπαλλήλους του συγκεκριμένου κλάδου.

Παράλληλα, το ανθρώπινο δυναμικό των μελών του ΣΕΜΑ συμμετέχει σε πολλαπλά εκπαιδευτικά σεμινάρια, σε άμεση συνεργασία με το Ελληνικό Ινστιτούτο Ασφαλιστικών Σπουδών.

Ο ΣΕΜΑ συμμετέχει ενεργά στην επιτροπή τεχνικής εκπαίδευσης του Υπουργείου Ανάπτυξης ενώ αρκετά στελέχη του Συνδέσμου, προσφέρουν τις υπηρεσίες τους ως εισηγητές σε προγράμματα εκπαίδευσης και σεμινάρια της ασφαλιστικής αγοράς.

Τέλος, προσφέρει τα μέγιστα στην ασφαλιστική εκπαίδευση με την έκδοση και διάθεση στην αγορά σχετικών εγχειριδίων.

Με την Πράξη Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας της Ελλάδος 45/21.11.14 (ΦΕΚ 3350/12.12.14), καθιερώθηκε η υποχρεωτική επανεκπαίδευση και επαναπιστοποίηση γνώσεων των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών.

Σύμφωνα με την πιο πάνω Π.Ε.Ε. της Τ.τ.Ε., όλοι οι διαμεσολαβούντες θα πρέπει να συμπληρώνουν τουλάχιστον 75 ώρες εκπαίδευσης επαναπιστοποίησης ανά 5 χρόνια.

Ο ΣΕΜΑ, σε συνεργασία με ασφαλιστικές εταιρείες, διοργανώνει κάθε χρόνο σεμινάρια επανεκπαίδευσης και επαναπιστοποίησης για τα μέλη του:

  • 2015 (σε συνεργασία με την Generali)
  • 2016 (σε συνεργασία με την Generali)
  • 2017 (σε συνεργασία με την AXA Ασφαλιστική)
  • 2018 (σε συνεργασία με την Εθνική Ασφαλιστική)
  • 2019 (σε συνεργασία με την Εθνική Ασφαλιστική)
  • 2020 (σε συνεργασία με την Generali)

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Ασφαλιστικών Σπουδών, σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, αποτελεί τον αποκλειστικό κλαδικό φορέα παροχής εκπαιδευτικών – επιμορφωτικών υπηρεσιών προς το σύνολο της Ελληνικής Ασφαλιστικής Αγοράς.

Το ΕΙΑΣ ιδρύθηκε το 1987 ύστερα από κοινή απόφαση της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών και της Ένωσης Ασφαλιστών Ελλάδος, λόγω της τότε επικείμενης συγχώνευσής τους, αποφάσισαν να προχωρήσουν στη δημιουργία ενός εκπαιδευτικού ιδρύματος για την επαγγελματική κατάρτιση των εργαζομένων στο χώρο των ασφαλίσεων.

Μέχρι τότε δεν υπήρχαν θεσμικές εκπαιδευτικές δραστηριότητες για την κατάρτιση των εργαζομένων στον ασφαλιστικό χώρο εκτός από α) Ασφαλιστικό Δίκαιο και Ασφαλιστικά Μαθηματικά των ανάλογων Σχολών των Πανεπιστημίων β) ορισμένα Σεμινάρια που είχαν οργανωθεί από το Ελληνικό Κέντρο Παραγωγικότητας και την Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος και γ) τις Ασφαλιστικές εταιρίες που πραγματοποιούσαν βραχυχρόνια εκπαιδευτικά προγράμματα μόνον για τους εργαζομένους σε αυτές.

Μέλη του Ινστιτούτου είναι το σύνολο σχεδόν των Ασφαλιστικών Εταιριών που λειτουργούν στην Ελλάδα, οι επαγγελματικοί φορείς διαμεσολάβησης αλλά κι ένας σημαντικός αριθμός συνδρομητών, φυσικών και νομικών προσώπων, από το χώρο του παραγωγικού δικτύου της ασφαλιστικής αγοράς. Το Ινστιτούτο διοικείται από ενδεκαμελές διοικητικό συμβούλιο, προσφέροντας ένα ευρύ φάσμα εκπαιδευτικών υπηρεσιών, με έμφαση στην ασφαλιστική εξειδίκευση.

Το Εκπαιδευτικό κέντρο του ΕΙΑΣ στεγάζεται στο κτίριο της Ενώσεως Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος, επί της Λεωφ. Συγγρού 106.

http://www.eias.gr/

Σεμινάρια

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ AYTOKINHTOY KAI ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ EIAS CERTIFIED SPECIALIST in MOTOR RISK INSURANCE AND CLAIMS MANAGEMENT_έναρξη 15/06//2021

Η υποχρεωτικότητα της ασφάλισης αυτοκινήτου και οι παράγοντες ευθύνης των ιδιοκτητών και οδηγών αυτοκινήτων, αναμφίβολα συντελούν ώστε οι ασφαλίσεις […]

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ_EIAS CERTIFIED SPECIALIST in INSURANCE ACCOUNTING AND CONTROL MANAGEMENT_έναρξη 24.05.2021

Περιγραφή και Θεματολογία
Το Ελληνικό Ινστιτούτο Ασφαλιστικών Σπουδών ανακοινώνει τη διεξαγωγή του Εξειδικευμένου Εκπαιδευτικού Προγράμματος Σύγχρονης Διοικητικής Λογιστικής και Ελεγκτικής […]