Επιμόρφωση

Επιμόρφωση2019-11-26T14:21:59+00:00

Οι ασφαλιστικές μεσιτικές επιχειρήσεις που είναι μέλη του ΣΕΜΑ στελεχώνονται με τα κορυφαία στελέχη της αγοράς σε ότι αφορά το επίπεδο εμπειρίας και εξειδικευμένης γνώσης πάνω στην ασφαλιστική υπηρεσία και τη Διαχείριση Κινδύνων (Risk Management) γενικότερα.

Ο Μεσίτης Ασφαλίσεων, πέραν της ακαδημαϊκής του εκπαίδευσης, είναι υποχρεωμένος να πιστοποιηθεί κατόπιν εξετάσεων, κάτι που ισχύει όχι μόνο για τα στελέχη, αλλά για όλους τους εργαζόμενους ασφαλιστικούς υπαλλήλους του συγκεκριμένου κλάδου.

Παράλληλα, το ανθρώπινο δυναμικό των μελών του ΣΕΜΑ συμμετέχει σε πολλαπλά εκπαιδευτικά σεμινάρια, σε άμεση συνεργασία με το Ελληνικό Ινστιτούτο Ασφαλιστικών Σπουδών.

Ο ΣΕΜΑ συμμετέχει ενεργά στην επιτροπή τεχνικής εκπαίδευσης του Υπουργείου Ανάπτυξης ενώ αρκετά στελέχη του Συνδέσμου, προσφέρουν τις υπηρεσίες τους ως εισηγητές σε προγράμματα εκπαίδευσης και σεμινάρια της ασφαλιστικής αγοράς.

Τέλος, προσφέρει τα μέγιστα στην ασφαλιστική εκπαίδευση με την έκδοση και διάθεση στην αγορά σχετικών εγχειριδίων.

Με την Πράξη Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας της Ελλάδος 45/21.11.14 (ΦΕΚ 3350/12.12.14), καθιερώθηκε η υποχρεωτική επανεκπαίδευση και επαναπιστοποίηση γνώσεων των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών.

Σύμφωνα με την πιο πάνω Π.Ε.Ε. της Τ.τ.Ε., όλοι οι διαμεσολαβούντες θα πρέπει να συμπληρώνουν τουλάχιστον 75 ώρες εκπαίδευσης επαναπιστοποίησης ανά 5 χρόνια.

Ο ΣΕΜΑ, σε συνεργασία με ασφαλιστικές εταιρείες, διοργανώνει κάθε χρόνο σεμινάρια επανεκπαίδευσης και επαναπιστοποίησης για τα μέλη του:

  • 2015 (σε συνεργασία με την Generali)
  • 2016 (σε συνεργασία με την Generali)
  • 2017 (σε συνεργασία με την AXA Ασφαλιστική)
  • 2018 (σε συνεργασία με την Εθνική Ασφαλιστική)
  • 2019 (σε συνεργασία με την Εθνική Ασφαλιστική)

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Ασφαλιστικών Σπουδών, σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, αποτελεί τον αποκλειστικό κλαδικό φορέα παροχής εκπαιδευτικών – επιμορφωτικών υπηρεσιών προς το σύνολο της Ελληνικής Ασφαλιστικής Αγοράς.

Το ΕΙΑΣ ιδρύθηκε το 1987 ύστερα από κοινή απόφαση της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών και της Ένωσης Ασφαλιστών Ελλάδος, λόγω της τότε επικείμενης συγχώνευσής τους, αποφάσισαν να προχωρήσουν στη δημιουργία ενός εκπαιδευτικού ιδρύματος για την επαγγελματική κατάρτιση των εργαζομένων στο χώρο των ασφαλίσεων.

Μέχρι τότε δεν υπήρχαν θεσμικές εκπαιδευτικές δραστηριότητες για την κατάρτιση των εργαζομένων στον ασφαλιστικό χώρο εκτός από α) Ασφαλιστικό Δίκαιο και Ασφαλιστικά Μαθηματικά των ανάλογων Σχολών των Πανεπιστημίων β) ορισμένα Σεμινάρια που είχαν οργανωθεί από το Ελληνικό Κέντρο Παραγωγικότητας και την Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος και γ) τις Ασφαλιστικές εταιρίες που πραγματοποιούσαν βραχυχρόνια εκπαιδευτικά προγράμματα μόνον για τους εργαζομένους σε αυτές.

Μέλη του Ινστιτούτου είναι το σύνολο σχεδόν  των Ασφαλιστικών Εταιριών που λειτουργούν στην Ελλάδα, οι επαγγελματικοί φορείς διαμεσολάβησης αλλά κι ένας σημαντικός αριθμός συνδρομητών, φυσικών και νομικών προσώπων, από το χώρο του παραγωγικού δικτύου της ασφαλιστικής αγοράς. Το Ινστιτούτο διοικείται από ενδεκαμελές διοικητικό συμβούλιο, προσφέροντας ένα ευρύ φάσμα εκπαιδευτικών υπηρεσιών, με έμφαση στην ασφαλιστική εξειδίκευση.

Το Εκπαιδευτικό κέντρο του ΕΙΑΣ στεγάζεται στο κτίριο της Ενώσεως Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος, επί της Λεωφ. Συγγρού 106.

http://www.eias.gr/

Σεμινάρια

Εκπαιδευτικό Σεμινάριο ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΈΡΓΩΝ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ_14 & 16/1/2020

Περιγραφή και Θεματολογία

Το Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Ασφαλίσεων Τεχνικών Κινδύνων, Κατασκευαστικών Έργων και Ευθύνης Εργοληπτώνδιάρκειας οκτώ (8) εκπαιδευτικών ωρών,  αναδεικνύει τις […]

ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΑΝΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ E-LEARNING

Τα νέα Προγράμματα Επανεκπαίδευσης και Επαναπιστοποίησης Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών του Ελληνικού Ινστιτούτου Ασφαλιστικών Σπουδών, όπως ακολουθούν, διευκολύνουν τους Ασφαλιστικούς Διαμεσολαβητές […]

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΚΕΡΔΩΝ_19 & 21/11/2019

Περιγραφή και Θεματολογία

Το σημαντικό αυτό Εκπαιδευτικό Σεμινάριο του Ελληνικού Ινστιτούτου Ασφαλιστικών Σπουδών αναλύει, προς όφελος του εκπαιδευτικού του κοινού […]

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ_EIAS CERTIFIED SPECIALIST in ENVIRONMENTAL RISK AND LIABILITY INSURANCE_έναρξη 26/11/2019

Περιγραφή και Θεματολογία:

H Αστική Περιβαλλοντική Ευθύνη αποτελεί ανερχόμενο τομέα άσκησης ασφαλιστικής δραστηριότητας, τόσο στη Χώρα μας όσο και στην […]