Λίαν επίκαιρο, ως εκ της ανακοίνωσης των νέων αντικειμενικών αξιών και των εξελίξεων που επιφέρουν!

Προ ολίγων ημερών, τη Δευτέρα, 7 Ιουνίου, το Υπουργείο Οικονομικών ανακοίνωσε τις νέες αντικειμενικές αξίες στο σύνολο των γεωγραφικών περιοχών της Χώρας μας. Ειδικότερα, οι αντικειμενικές αξίες είναι αυξημένες σε επτά χιλιάδες (7.000) εκ των περιοχών αυτών, ενώ παραμένουν σταθερές ή έχουν μειωθεί σε άλλες τέσσερις χιλιάδες (4.000) περιοχές. Η αναπροσαρμογή των αντικειμενικών αξιών προβλέπεται ότι θα επιφέρει πολλαπλασιασμό των μεταβιβάσεων ακινήτων, κατά το προσεχές δωδεκάμηνο, ενώ θα δημιουργήσει αξιοπρόσεκτη ασφαλιστέα ύλη, στο πλαίσιο της ζήτησης υπηρεσιών ασφαλιστικού σχεδιασμού μεταβίβασης περιουσιακών στοιχείων και δομημένης διαχείρισης των σχετικών φορολογικών υποχρεώσεων, μέσω των κατάλληλων ασφαλιστικών προϊόντων.

Σε αναγνώριση των μεγάλων ασφαλιστικών ευκαιριών που αναδεικνύουν οι ως άνω εξελίξεις, το Ελληνικό Ινστιτούτο Ασφαλιστικών Σπουδών ανακοινώνει το Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Ασφαλιστικού Σχεδιασμού Μεταβίβασης Περιουσιακών Στοιχείων και Δομημένης Διαχείρισης Φορολογικών Υποχρεώσεων μέσω Ασφαλιστικών Προϊόντων, προς όφελος της ασφαλιστικής τεχνογνωσίας των ενδιαφερομένων συναδέλφων μας, διοικητικών στελεχών και Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών της αγοράς μας. Το Εκπαιδευτικό Σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί σε περιβάλλον σύγχρονης ψηφιακής εκπαίδευσης, webinar, αλλά και σε περιβάλλον φυσικής τάξης, εάν οι συνθήκες το επιτρέπουν.

Ως εκ της υψηλής επικαιρότητας του περιεχομένου του, συνιστούμε θερμά την παρακολούθηση του Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου από τους ενδιαφερόμενους συναδέλφους της αγοράς μας, διοικητικά στελέχη ασφαλιστικών επιχειρήσεων και Ασφαλιστικούς Διαμεσολαβητές, των οποίων τα εργασιακά καθήκοντα συνδέονται ευθέως ή εμμέσως με τα θεματικά αντικείμενά του και προάγονται από την τεχνογνωσία που προσφέρει.
Περιγραφή και Θεματολογία

Οι μεταβιβάσεις περιουσιακών στοιχείων και οι κληρονομιές απασχολούν όλους μας, αφού συνδέονται με σημαντικές φορολογικές υποχρεώσεις και αναπόφευκτα μελλοντικά οικονομικά βάρη.

Μάλιστα, η εμπειρία των τελευταίων ετών δείχνει ότι πολλοί συμπολίτες μας αδυνατούν να ανταποκριθούν στις δυσβάσταχτες αυτές οικονομικές υποχρεώσεις και αναγκάζονται να εγκαταλείψουν αξιόλογες περιουσίες, μη αποδεχόμενοι τη μεταβίβασή τους, λόγω των μεγάλων φορολογικών υποχρεώσεων και των συνοδευτικών οικονομικών βαρών.

 • Μπορούν η ασφάλιση και η ασφαλιστική τεχνική να προσφέρουν λύσεις και διεξόδους από το πρόβλημα αυτό;
 • Διαθέτουμε κατάλληλα ασφαλιστικά προϊόντα, «εργαλεία» και διαδικασίες προς αυτήν την κατεύθυνση;

Αναλυτικά, η θεματολογία του εκπαιδευτικού σεμιναρίου, διάρκειας οκτώ (8) εκπαιδευτικών ωρών, έχει ως εξής:

 • Η αγορά κληρονομιών και μεταβιβάσεων περιουσιακών στοιχείων στην Ελλάδα
 • Ασφαλιστικές Ευκαιρίες και Ευκαιρίες Ανάπτυξης Ασφαλιστικών Εργασιών
 • Προγραμματισμός Μεταβίβασης Περιουσιακών Στοιχείων
 • Καλυπτόμενες Ανάγκες μέσω έγκαιρου Ασφαλιστικού και Χ/Ο Σχεδιασμού
 • Ταξινόμηση σε Προβλέψιμες και Απρόβλεπτες Ανάγκες
 • Ενδεικνυόμενα Ασφαλιστικά και Χ/Ο προϊόντα ως εργαλεία κάλυψης τέτοιων αναγκών
 • Ασφαλιστικά και Χ/Ο Προϊόντα σταθερής και συμπεφωνημένης απόδοσης
 • Ασφαλιστικά και Χ/Ο Προϊόντα κυμαινόμενης απόδοσης
 • Δομημένη Διαχείριση Φορολογικών Βαρών μέσω Ασφαλιστικών και Χ/Ο Προϊόντων
 • Ανάλυση συναφούς φορολογικού πλαισίου

Οφέλη Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου

 • Διαμόρφωση κουλτούρας ολιστικής κάλυψης των αναγκών των πελατών μας, μεταξύ αυτών και των φορολογικών τους υποχρεώσεων, μέσω των κατάλληλων ασφαλιστικών προϊόντων και «εργαλείων».
 • Αντίληψη του φορολογικού πλαισίου και των δυνατοτήτων του, εν σχέσει με θέματα ασφαλιστικού και χρηματοοικονομικού σχεδιασμού των πελατών μας.
 • Κατανόηση των βασικών μοντέλων φορολογίας εισοδήματος και περιουσιακών στοιχείων, καθώς και αξιοποίηση της αποκτώμενης τεχνογνωσίας στον σχεδιασμό και τη συμβολή των ασφαλιστικών προϊόντων, προς την κατεύθυνση επωφελούς αντιμετώπισης φορολογικών υποχρεώσεων.

Σε ποιους απευθύνεται

Το Εκπαιδευτικό Σεμινάριο απευθύνεται σε:

 • Ενδιαφερόμενα Διοικητικά Στελέχη Ασφαλιστικών Εταιρειών και Εταιρειών Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης, που επιθυμούν να διευρύνουν την ασφαλιστική τεχνογνωσία τους, προς όφελος της απόδοσης της εργασίας τους και των προοπτικών εξέλιξής τους.
 • Διοικητικά Στελέχη του τομέως Ασφαλίσεων Ζωής και Επενδυτικών Προϊόντων, που επιθυμούν να εξειδικευθούν ή να εμβαθύνουν περαιτέρω επί του θέματος.
 • Στελέχη του Κλάδου Περιουσίας (P & C) ασφαλιστικών επιχειρήσεων και Εταιρειών Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης, που επιθυμούν να προάγουν περαιτέρω και να εξειδικεύσουν την τεχνογνωσία που διαθέτουν επί του τομέως τους και την ευρύτερη ασφαλιστική τεχνική τους, προς όφελος της απόδοσης της εργασίας τους και της συμβολής τους στην περαιτέρω ανάπτυξη του κλάδου ευθύνης τους.
 • Στελέχη Πωλήσεων, Εκπαίδευσης, Marketing, Product Development, Αναλογιστικών Διευθύνσεων, Νομικών Υπηρεσιών και Οικονομικών Διευθύνσεων, που επιθυμούν να ισχυροποιήσουν ακόμη πιο πολύ την τεχνογνωσία τους, προς όφελος της λειτουργικότητας και της απόδοσής τους.
 • Ασφαλιστικούς Διαμεσολαβητές όλων των βαθμίδων, που επιθυμούν να αναπτύξουν περαιτέρω τις εργασίες τους και τις πωλήσεις ασφαλιστικών και Χ/Ο προϊόντων, δια της αξιοποίησης της προσφερόμενης αυτής ειδικής τεχνογνωσίας.
 • Λογιστές, Φοροτέχνες, Δικηγόρους, Συμβολαιογράφους και στελέχη Νομικών Εταιρειών που εύλογα χειρίζονται θέματα, ευρισκόμενα εντός της ύλης του Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου.
 • Στελέχη τραπεζών που διαχειρίζονται θέματα αποταμιευτικών και επενδυτικών προϊόντων και καλούνται να διαμορφώσουν τεκμηριωμένες προτάσεις υπέρ των πελατών τους.
 • Όσους επιθυμούν να ενισχύσουν τις χρηματοοικονομικές τους γνώσεις, ώστε να λαμβάνουν σωστές οικονομικές αποφάσεις, προς όφελός τους.

Στόχοι Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου

Το Εκπαιδευτικό Σεμινάριο έχει τους εξής κύριους στόχους:

 • Να εξοικειώσει τους συμμετέχοντες με τη μεγάλη «αγορά» κληρονομιών και μεταβίβασης περιουσιακών στοιχείων.
 • Να αναδείξει τις ασφαλιστικές ευκαιρίες της εν λόγω «αγοράς», καθώς και τους τρόπους αξιοποίησής τους.
 • Να προσφέρει εξειδικευμένη τεχνογνωσία ασφαλιστικής αντιμετώπισης των φορολογικών υποχρεώσεων που προκύπτουν από κληρονομιές και μεταβιβάσεις περιουσιακών στοιχείων.
 • Να παρουσιάσει τη συγκροτημένη εμπειρία εξειδικευμένων τρόπων ασφαλιστικής διαχείρισης οικονομικών βαρών, που προκύπτουν από φορολογικές υποχρεώσεις, σχετικές με κληρονομιές και μεταβιβάσεις περιουσιακών στοιχείων.
 • Να διαμορφώσει κουλτούρα ολιστικού ασφαλιστικού και Χ/Ο σχεδιασμού και προγραμματισμού, με «όχημα» κατάλληλα ασφαλιστικά και Χ/Ο προϊόντα, στο πλαίσιο των δυνατοτήτων και των ευκαιριών του φορολογικού πλαισίου.

Εισηγητής Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου

Εισηγητής του Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου είναι ο κος Κώστας Παπαϊωάννου, Σύμβουλος Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης Ανθρωπίνων Πόρων, με υψηλή εξειδίκευση στους τομείς Χρηματοοικονομικών Προϊόντων και Υπηρεσιών, Ασφαλιστικού Προγραμματισμού και Financial Planning. Ο κος Παπαϊωάννου έχει σπουδές Οικονομικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης, ενώ διαθέτει πολυετή και πολυσχιδή εργασιακή εμπειρία, ως διευθυντικό στέλεχος ασφαλιστικών επιχειρήσεων και τραπεζών της ελληνικής αγοράς, με εξειδίκευση στην εκπαίδευση ανθρώπινου δυναμικού. Είναι τακτικός Εισηγητής του Ελληνικού Ινστιτούτου Ασφαλιστικών Σπουδών, ενώ άρθρα του φιλοξενούνται σε κλαδικά περιοδικά και ιστοτόπους ασφαλιστικού ενδιαφέροντος.

Κόστος Συμμετοχής

Εταιρείες – Μέλη ΕΙΑΣ

 • εξατομικευμένες συμμετοχές: €100
 • πολλαπλές συμμετοχές (άνω των τριών): €70 ανά συμμετοχή

Εταιρείες – μη Μέλη ΕΙΑΣ

 • εξατομικευμένες συμμετοχές: €130
 • πολλαπλές συμμετοχές (άνω των τριών): €100 ανά συμμετοχή

Μέλη ΕΙΑΣ ALUMNI SOCIETY

 • εξατομικευμένες συμμετοχές: €50

Αιτήσεις Συμμετοχής θα γίνονται δεκτές μέχρι και την Παρασκευή, 2 Ιουλίου 2021.

Διαβάστε περισσότερα

Αίτηση Συμμετοχής