Την Παρασκευή, 14 Μαΐου σχεδιάζεται και αναμένεται το άνοιγμα του τουρισμού στη Χώρα μας. Κατά τις έως στιγμής ενδείξεις, δεκαοκτώ εκατομμύρια διεθνών τουριστών προβλέπεται να μας επισκεφθούν και να αποτελέσουν, έτσι, ισχυρό «μοχλό» αναθέρμανσης της τουριστικής βιομηχανίας μας και πλήρους λειτουργίας των ξενοδοχείων, των ενοικιαζομένων δωματίων και όλων των άλλων καταλυμάτων της Χώρας μας.

Σε αυτό το πλαίσιο και κατόπιν αυξημένου ενδιαφέροντος του εκπαιδευτικού του κοινού, το Ελληνικό Ινστιτούτο Ασφαλιστικών Σπουδών επαναλαμβάνει το επίκαιρο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Ασφαλίσεων Ξενοδοχείων, Ενοικιαζομένων Δωματίων και Λοιπών Τουριστικών Καταλυμάτων, προς όφελος της ασφαλιστικής τεχνογνωσίας των συναδέλφων μας, διοικητικών στελεχών και Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών της αγοράς μας. Το Εκπαιδευτικό Σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί σε περιβάλλον σύγχρονης ψηφιακής εκπαίδευσης, webinar, αλλά και σε περιβάλλον φυσικής τάξης, εάν οι συνθήκες το επιτρέπουν.

Σημειώνονται το υψηλό ενδιαφέρον του Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου και η επικαιρότητα του περιεχομένου του, διότι πλέον του επικείμενου ανοίγματος του τουρισμού μας, όπως προαναφέρθηκε, η Χώρα μας γιορτάζει τα διακόσια (200) χρόνια ανεξαρτησίας της και αναμένονται ισχυρό διεθνές ενδιαφέρον και ανάλογο ρεύμα τουριστών, όπως οι πρόδρομοι τουριστικοί δείκτες και οι προκρατήσεις καταδεικνύουν.

Περιγραφή και Θεματολογία

Η τουριστική βιομηχανία στη χώρα μας, περιλαμβάνει πολλές και διαφορετικές δραστηριότητες που, εν τέλει, συνθέτουν μεγάλο μέρος του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος (Α.Ε.Π.). Στην πραγματικότητα, περίπου 25% του ελληνικού Α.Ε.Π. προέρχεται από έμμεσες και άμεσες τουριστικές δραστηριότητες, πρωτίστως προκύπτουσες από το «ρεύμα» 30 και πλέον εκατομμυρίων τουριστών που ετησίως επισκέπτονται τη Χώρα μας.

Σε αυτό το πλαίσιο, η ασφάλιση αποτελεί αναγκαιότητα και πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα στον επιχειρηματικό σχεδιασμό, τόσο των ίδιων των επιχειρηματιών του τουρισμού, όσο και των ασφαλιστικών εταιρειών και των Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών. Επειδή μια ξενοδοχειακή επιχείρηση δεν περιορίζεται στην παροχή υπηρεσιών διαμονής και εστίασης, αλλά επεκτείνεται σε τομείς διασκέδασης, φροντίδας, άθλησης και εκπαίδευσης, απευθυνόμενη σε μεγάλο πλήθος πελατών με την υποστήριξη σημαντικού αριθμού εργαζομένων, τα ασφαλιστικά προϊόντα που καλύπτουν τις ασφαλιστικές ανάγκες της επιχείρησης είναι σύνθετα, εξειδικευμένα και περιλαμβάνουν σχεδόν όλο το εύρος των Ασφαλιστικών Κλάδων.

Αναλυτικά, οι θεματικές ενότητες του εκπαιδευτικού σεμιναρίου, διάρκειας οκτώ (8) εκπαιδευτικών ωρών, επιλαμβάνονται όλων αυτών των ασφαλιστικών ενδιαφερόντων και έχουν ως εξής:

α. Το μέγεθος, οι τάσεις, οι εξελίξεις, και οι προοπτικές της Αγοράς

 • Αριθμητική Παρουσίαση Ξενοδοχειακών και Τουριστικών Καταλυμάτων
 • Τρέχουσες επενδύσεις και μελλοντικές προβλέψεις
 • Το τουριστικό «ρεύμα» και η επίδρασή του στην οικονομία
 • Ασφαλιστικοί κίνδυνοι και ασφαλιστέα ύλη

β. Γενική Παρουσίαση των Προϊόντων Ασφάλισης Ξενοδοχείων

• Κατηγοριοποίηση των Κινδύνων
• Διαδικασία ανάληψης Κινδύνων
• Εκτίμηση βασικών Κινδύνων
• Ασφαλιστικές λύσεις και παρεχόμενες καλύψεις

γ. Ανάλυση Παρεχόμενων Καλύψεων Κλάδου Περιουσίας και Απώλειας Κερδών

• Παράγοντες αξιολόγησης, ανάληψης και τιμολόγησης κινδύνου
• Έκταση Καλύψεων
• Μέτρα προστασίας
• Προϋποθέσεις
• Απαλλαγές
• Εξαιρέσεις

δ. Ανάλυση Παρεχόμενων Καλύψεων Κλάδου Αστικής Ευθύνης

• Παράγοντες αξιολόγησης, ανάληψης και τιμολόγησης κινδύνου
• Έκταση κάλυψης
• Προϋποθέσεις και Μέτρα Προστασίας
• Απαλλαγές
• Εξαιρέσεις

ε. Ανάλυση Παρεχόμενων Καλύψεων Λοιπών Κλάδων

• Χρηματικές απώλειες
• Προσωπικά ατυχήματα

στ. Προϊόντα Λοιπών Τουριστικών Καταλυμάτων και Επιχειρήσεων (Ενοικιαζόμενα δωμάτια, Airbnb και λοιπές επιχειρήσεις τουριστικού ενδιαφέροντος)

 • Ειδικοί κίνδυνοι
 • Τεχνική αξιολόγησης και ασφάλισης ειδικών κινδύνων
 • Πλαίσιο καλύψεων
 • Πρωτόκολλα διαδικασιών

ζ. Αποζημιωτική Πολιτική και Ανάλυση Περιπτώσεων Αποζημιώσεων

• Παρουσίαση ζημιογόνων γεγονότων
• Η διαδικασία αποζημίωσης
• Case studies

η. Ανάπτυξη Πωλήσεων και Προσέγγιση Πελατών

 • Η υποχρεωτικότητα της ασφάλισης
 • Τα νομικά επιχειρήματα
 • Οφέλη και πλεονεκτήματα ασφάλισης

Σε ποιους απευθύνεται

Το Εκπαιδευτικό Σεμινάριο απευθύνεται σε:

α. Στελέχη Ασφαλιστικών Εταιρειών και Εταιρειών Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης, που επιθυμούν να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους στις Ασφαλίσεις Ξενοδοχείων, Ενοικιαζομένων Δωματίων και Λοιπών Τουριστικών Καταλυμάτων.

β. Στελέχη των Τομέων Περιουσίας και Αστικής Ευθύνης, καθώς και Operations, Underwriting και Αποζημιώσεων Γενικών Ασφαλίσεων, που είτε επιθυμούν να εξειδικευθούν περαιτέρω στις εν λόγω ασφαλίσεις, είτε επιθυμούν να διαπλατύνουν τους εργασιακούς τους ορίζοντες.

γ. Ασφαλιστικούς Διαμεσολαβητές όλων των βαθμίδων που αναζητούν τρόπους δυναμικής εισόδου τους στην αγορά Ξενοδοχείων, Ενοικιαζομένων Δωματίων και των Λοιπών Τουριστικών Καταλυμάτων, ώστε να πολλαπλασιάσουν το πελατολόγιό τους και να ενισχύσουν το χαρτοφυλάκιο εργασιών τους.

δ. Στελέχη Πωλήσεων, Εκπαίδευσης, Ομαδικών Ασφαλίσεων,Marketing και Product Development, που εύλογα επιθυμούν να βελτιώσουν περαιτέρω την τεχνογνωσία τους επί των Ασφαλίσεων Ξενοδοχείων, Ενοικιαζομένων Δωματίων και Λοιπών Τουριστικών Καταλυμάτων, ώστε να διαχειρίζονται ακόμη πιο άρτια σχετικές πλευρές των εργασιακών καθηκόντων τους.

ε. Ιδιοκτήτες και Στελέχη Ξενοδοχείων, Ενοικιαζομένων Δωματίων και Λοιπών Τουριστικών Καταλυμάτων, που έχουν την ευθύνη ασφαλιστικής κάλυψης των επιχειρήσεών τους, έναντι των κινδύνων που τις απειλούν.

στ. Στελέχη Τραπεζών που χειρίζονται ασφαλιστικά θέματα ή διαχειρίζονται τη χρηματοδότηση ξενοδοχειακών επιχειρήσεων, οπότε είναι καλό να γνωρίζουν το πλαίσιο ασφάλισής τους, εξασφαλίζοντας την προστασία των χρηματοδοτικών πόρων τους.

ζ. Όσους επιθυμούν να ενισχύσουν τις γνώσεις τους επί των θεμάτων του Σεμιναρίου και να ενημερωθούν για τις πρόσφατες εξελίξεις της ασφάλισης των Ξενοδοχείων και Λοιπών Τουριστικών Καταλυμάτων.

 

Στόχοι Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου

Το Εκπαιδευτικό Σεμινάριο έχει ως κύριο στόχο του τη συστηματική, οργανωμένη και ολοκληρωμένη ενημέρωση του εκπαιδευτικού του κοινού, επί του συνολικού φάσματος Ασφάλισης Ξενοδοχείων, Ενοικιαζομένων Δωματίων και Λοιπών Τουριστικών Καταλυμάτων, τομέων που συνεισφέρουν πλέον στην σημαντικότερη ίσως, επιχειρηματική δραστηριότητα της ελληνικής οικονομίας. Η προσέγγισή μας αυτή επιτελείται μέσω της ευρείας και εμπεριστατωμένης παρουσίασης των ασφαλιστικών προϊόντων εκείνων που προσφέρει η ασφαλιστική αγορά μας, αλλά και της τεκμηριωμένης ανάλυσης των καλύψεών τους, ώστε να επιτευχθεί η πιο άρτια προστασία των τουριστικών επιχειρήσεων της Χώρας μας, καθώς και η βιωσιμότητά τους σε περίπτωση επέλευσης ζημιογόνου γεγονότος. Για να γίνει ακόμη πιο κατανοητή η ευεργετική λειτουργία των ασφαλιστηρίων συμβολαίων στην καθημερινή πρακτική, θα συζητηθούν ενδελεχώς και κατά τρόπο βιωματικό, ποικίλες περιπτώσεις αποζημιώσεων και πρωτοκόλλων διαδικασιών.

Εισηγητής Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου

Εισηγητής του Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου είναι ο κος Στάθης Γκόργκας, Εμπορικός Διευθυντής Δικτύου Συνεταιρισμών και Ιδιωτών της Ασφαλιστικής Εταιρείας ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ. Ο κος Γκόργκας είναι Διπλωματούχος Μεταλλειολόγος Μεταλλουργός Μηχανικός του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου. Ξεκίνησε την επαγγελματική του σταδιοδρομία το έτος 2000, ως Underwriter του Ομίλου INTERAMERICAN και, ακολούθως, ως Προϊστάμενος του Κλάδου Πυρός, ενώ μεταξύ των ετών 2008 και 2019 διετέλεσε Διευθυντικό Στέλεχος της Ασφαλιστικής Εταιρείας PRIME Insurance, επι κεφαλής των Τομέων Underwriting, Αποζημιώσεων Γενικών Κλάδων (Motor και Non-Motor), αλλά και Αντασφαλίσεων της Εταιρείας. Έχει μετεκπαιδευθεί στους διεθνείς ασφαλιστικούς οργανισμούς Swiss Re, Scor Re και Eurapco, είναι απόφοιτος, αλλά και Τακτικός Εισηγητής του Ελληνικού Ινστιτούτου Ασφαλιστικών Σπουδών, ενώ διδάσκει σε εξειδικευμένα Εκπαιδευτικά Προγράμματα κλαδικού ενδιαφέροντος των Διοικητικών Στελεχών και των Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών της αγοράς μας. Ο κος Γκόργκας είναι μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, ενώ έχει διατελέσει μέλος της Υποεπιτροπής Πυρός και της Επιτροπής Περιουσίας και Αντασφαλίσεων της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος.
Κόστος Συμμετοχής

Εταιρείες – Μέλη ΕΙΑΣ

 • εξατομικευμένες συμμετοχές: €100
 • πολλαπλές συμμετοχές (άνω των τριών): €70 ανά συμμετοχή

Εταιρείες – μη Μέλη ΕΙΑΣ

 • εξατομικευμένες συμμετοχές: €130
 • πολλαπλές συμμετοχές (άνω των τριών): €100 ανά συμμετοχή

Μέλη ΕΙΑS ALUMNI SOCIETY

 • εξατομικευμένες συμμετοχές: €50

Αιτήσεις Συμμετοχής θα γίνονται δεκτές μέχρι και τη Δευτέρα, 10 Μαΐου 2021.

Διαβάστε περισσότερα

Αίτηση Συμμετοχής