Δημοσιεύσεις

Δημοσιεύσεις2020-05-27T09:56:01+00:00

Μόνο οι Μεσίτες Ασφαλίσεων μπορούν να κάνουν χρήση του όρου «broker»

Την απόδοση του όρου «agent» στους πράκτορες και του όρου “broker” στους μεσίτες αναγνωρίζει η Τράπεζα της Ελλάδος, προβαίνοντας σε μια σειρά γενικότερων διευκρινίσεων που αφορούν στη διανομή [...]

30/05/2023|

Ποιοι αναλαμβάνουν τα χαρτοφυλάκια των πέντε Επιτροπών του ΣΕΜΑ

Τα χαρτοφυλάκιά τους ανέλαβαν οι νέοι υπεύθυνοι των πέντε Επιτροπών του ΣΕΜΑ, οι οποίοι συμμετέχουν στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου. Ειδικότερα, το χαρτοφυλάκιο της Επιτροπής Διεθνών Σχέσεων [...]

04/05/2023|